Zajednica Susret

Zajednica Susret

email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumenti

Psihosocijalni tretman ovisnika

Operativni plan Zajednice Susret za 2022.

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2021.

Financijsko izvješće Zajednice Susret za 2021.

Napomena: Financijska izvješća Zajednice Susret dostupna su  od 2013. godine na liknu https://banovac.mfin.hr/rnoprt/

Operativni plan Zajednice Susret za 2021.

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2020.

Financijsko izvješće Zajednice Susret za 2020.

Operativni plan Zajednice Susret za 2020.

Etički kodeks zaposlenika Doma za odrasle osobe ovisnike o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti „Zajednica Susret“

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2019.

Financijsko izvješće Zajednice Susret za 2019.

Operativni plan Zajednice Susret za 2019.

Financijsko izvješće Zajednice Susret za 2018.

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2018.

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2017.

Finacijski izvještaj Zajednice Susret za 2017.

Operativni plan Zajednice Susret za 2018.

Izvješće o radu Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET za 2016.

Financijski izvještaj Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET za 2016.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijska izvješća za 2016. godinu Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET

Strateški plan Zajednice Susret 2017. - 2022.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2016.

Finacijski izvještaj Zajednice Susret za 2016.

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu

Operativni plan „Zajednica Susret za 2017.

Operativni plan Zajednice Susret za 2016.

Naputak o načinu provodbe postupka bagatelne nabave

Operativni plan Zajednice Susret za 2015.

Strateški plan Zajednice Susret 2013. - 2016.

Statut Humanitarne organizacije "Zajednica Susret"

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2015

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2014

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2013

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2012

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2011

 

Osnivač udruge

 Utemeljiteljica Humanitarne organizacije „Zajednica Susret" je Bernardica Juretić, mag. psih. Udrugu je osnovala 1990. godine nakon povratka iz Italije, a 1992. godine otvorila je prvu hrvatsku terapijsku zajednicu (komunu) u Cisti Velikoj nedaleko Splita.

Bernardica Juretić, rođena 18.08.1963. u Srijanima.

Nakon završene srednje medicinske škole završila studij psihologije na Universita' Pontificia Salesiana u Rimu na temu «Smisao ljudske patnje u svjetlu Franklove logoterapije». Magistrirala je odgojne znanosti, smjer psihologija na Universita' Pontificia Salesiana na temu oboljeli od AIDS-a s psihološkog gledišta".

Radno iskustvo

2019. - Ravnateljica Doma za odrasle osobe ovisnike o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti ZAJEDNICA SUSRET
2016. - Ministarstvo socijalne politike i mladih
2010.- 2016. - Ravnateljica Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET
2012. - Vanjski član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Sabora RH
2008. - 2011. Pomoćnica direktora, direktorica Odjela za upravljanje ljudskim potencijalima Institut IGH
2003. - 2008. Predstojnica Ureda Vlade Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
2004. - Predavač, smjer radni terapeut - doedukacija iz ovisnosti, Visoka zdravstvena škola
2002. - Predsjednica Stručnog savjeta, Ureda za suzbijanje zlobuporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske
2001. - 2003. - Predstojnik Terapijskog Centra Čivo, Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET
2000. - Otvorila terapijsku zajednicu za tretman ovisnika u Banja Luci
1994. - Imenovana Nacionalnim koordinatorom za nevladine udruge iz područja prevencije i tretmana ovisnosti, Vlada RH
1991. - Imenovana članicom Nacionalne Komisije za borbu protiv ovisnosti , Vlada RH
1992. - 1996. - Otvorila tri terapijske zajednice; TZ Paučje, TZ Ivanovac, TZ Čiovo kao i tri savjetovališta
1990. - 1991. – do danas Osnivač Humanitarne organizacije “Zajednica Susret”, prve nevladine udruge za prevenciju i tretman ovisnika o drogama na području bivše Jugoslavije u Splitu čija je predsjednica do danas. Osnivač prvog Savjetovališta za prevenciju i posljedice ovisnosti u Splitu, otvorila prvu terapijsku zajednicu za tretman ovisnika na području Jugoistočne Europe, u Cisti Velikoj kod Splita
1984. - 1986. - Medicinska sestra u domu za starije osobe, Elderly People's Home in Caritas Altenhein Freyung, Germany

Obrazovanje i osposobljavanje

2015. - Stalni sudski tumač za talijanski jezik (na vrijeme od četiri godine), Županijski sud u Zagrebu 
2008. - 2009. - Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Gestioni e Management, Executive Master
1995. - Upisala doktorat, Universita' Pontificia Salesiana in Rome, Italy
1990. - Magistrirala odgojne znanosti, smjer psihologija na temu „Oboljeli od AIDS-a s psihološkog gledišta“, Universita' Pontificia Salesiana in Rome, Italy
1988. - Diplomirala psiholigiju na temu «Smisao ljudske patnje u svjetlu Franklove logoterapije», Universita' Pontificia Salesiana in Rome, Italy
1982. - Medicinska sestra, Medicinska škola Dubrovnik
1978. - Osnovna Škola “25 maj" Srijane, Srijane 43, 21205 Donji Dolac

Organizacijske vještine i kompetencije

1990. - 2004. održavala predavanja, javne tribine, okrugle stolove u zemlji (u svim gradovima i po otocima u Hrvatskoj) i inozemstvu (Njemačka, Italija, Austrija, Švicarska, Bosna i Hercegovina). Od 1990. do 2004. sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama i seminarima kao predavač i sudionik.

Edukacije

1988. tečaj specijalizacije za rad s oboljelila od AIDS-a pri „Caritas Italiana“ u Rimu 1989. edukacija iz autogenog treninga 1988.-1990. edukacija iz logoterapije 1988.-1990. edukacija za rad u terapijskim zajednicama 1992.-1994. sudjelovanje u superviziji voditelja terapijskog programa „Progetto Uomo“ iz Brescie (Italia) diploma MS II Goethe Instituta iz Freiburga u Njemačkoj za razumijevanje španjolskog i portugalskog jezika 2009. Pohađala seminar ISO 9001:2008: Glavne promjene i proces prijelaza 

Publikacije 

1988. - 2004. objavljivala radove u «Orientamenti pedagogici», «Anime e corpi», «Kateheza», «Đakovački Vjesnik», «Tribina za mlade» Godinu dana pisala kolumnu u tjedniku Panorama Godinu dana pisala za tjednik Glorija Pisala za dnevnik Glas Slavonije Radovi sa kongresa i seminara objavljeni su u zbornicima radova istih.

Jezici

Njemački, talijanski, engleski, španjolski i portugalski.

 

O NAMA

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret" je nevladina i neprofitna udruga koja se bavi  tretmanom ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki, te drugim oblicima ovisnosti. Prva smo udruga koja se počela baviti ovisnošću u Hrvatskoj, a osnovani smo 1992. godine s ciljem prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti, pružanja socijalnih usluga i pomoći osobama s problemom ovisnosti . Udruga trenutno ima 8 zaposlenika na projektima, a djelatnici naše udruge su profesionalci  (psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog, politolog, koordinator projektnih aktivnosti, educirani bivši ovisnici i volonteri). Program provodimo neposrednom suradnjom između osoba s problemom ovisnosti, njihovih obitelji i Zajednice Susret. Upravo takva suradnja pokazala se najučinkovitijom u postizanju pozitivnih rezultata u rehabilitaciji ovisnika. Veliki broj naših bivših korisnika danas uspješno žive i rade. a stručni tim, osim projektnih aktivnosti, provodi i pripremu korisnika za prihvat u psihosocijalni tretman u terapijskim centrima na području Republike Hrvatske.

Kroz više od četvrt stoljeća rada i djelovanja postali smo poznati u širem okruženju Jugoistočne Europe. Udruga ima 2 savjetovališta, u Zagrebu i Splitu, a osnovala je zasebne pravne subjekte – Dom za ovisnike „Zajednica Susret“ (ustanova) i Udrugu roditelja „Zajednica Susret“-Zagreb. Svi pravni subjekti partnerski nastupaju te se nadopunjavaju u aktivnostima i pružanju usluga. Dom za ovisnike „Zajednica Susret“ bavi se provođenjem psihosocijalnog tretmana metodom terapijske zajednice kroz filozofiju „Projekt Čovjek“ (Progetto Uomo) koji je nastao sedamdesetih godina prošlog stoljeća u Italiji, a prilagođen je hrvatskim prilikama. U sklopu ustanove djeluju dva terapijska centra: centar Ivanovac i Prihvatni centar Cista Velika. Naš program „Projekt Čovjek" koji provodimo u terapijskim centrima je naša prepoznatljivost, to nije  ni terapija ni metoda već  filozofija života i rada u našoj Zajednici i jedini mu je cilj upoznati samoga sebe, potvrditi vrijednosti  međusobnih odnosa i međuljudske solidarnosti. Program koji provodimo u je u našim terapijskim centrima individualiziran, a koliko će tko ostati u njemu slobodna je odluka svakog pojedinca.

Kroz naša dva savjetovališta u Zagrebu i Splitu prošlo je tijekom 2019. godine gotovo 1000 korisnika (riječ je o osobama s problemom ovisnosti te članovima njihovih obitelji) te je održano više od 3500 razgovora, savjetodavnih, individualnih, obiteljskih ili stručnih. Trenutno provodimo 7 projekata: 4 nacionalna, od kojih su dva trogodišnji programi; dva EU projekta od kojih smo u jednom nositelji a u drugom partneri, te jedan međunarodni projekt Erasmus+.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ provodi aktivnosti usmjerene prevenciji ovisnosti, pružanju psihosocijalne pomoći ovisnicima i članovima njihovih obitelji te pružanju podrške osobama u fazi resocijalizacije. Najvećim dijelom se financiramo kroz projekte, a manjim dijelom kroz donacije.

Korisnici naših usluga su osobe s problemom svih vrsta ovisnosti (droga, alkohol, kocka, online ovisnosti…); mladi koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti kod kojih je došlo do problema u ponašanju, ali još nije došlo do razvijanja ovisničkog sindroma; osobe u fazi resocijalizacije; članovi obitelji osoba s problemom ovisnosti te šira zajednica. Udruga također provodi različite oblike edukacija i aktivnosti koje su usmjerene na stručnjake vanjskih institucija koji su u posrednom ili neposrednom radu s našom korisničkom skupinom.

Surađujemo s ustanovama i drugim pravnim osobama kao što su centri za socijalnu skrb, Ministarstvo pravosuđa (Uprava za zatvorski sustav i probaciju), Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, škole i fakulteti, Ministarstvo zdravstva, Vladini uredi, Grad Zagreb, Zagrebačka županija te druge županije u RH, brojne zdravstvene ustanove te lokalna zajednica. U provođenju programa i projekata surađujemo s raznim državnim i javnim institucijama, ustanovama i udrugama koji se bave sličnim ili istim problemima. Na taj se način jačamo međusektorsku suradnju i povećavamo razinu uspješnosti provedbe projekata ili programa.

Zajednica Susret je od 2004. godine članica Europske federacije terapijskih zajednica (Euro Tc- European Tretment Centres of Drug addiction) 

Od 2018. godine udruga je članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba.

Od 2019. godine udruga je registrirana za pružanje socijalnih usluga te upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koju pružaju socijalne usluge pri Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

 

VIZIJA

Težimo ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih mogućnosti u kojem i ovisnička populacija ima pravo na novi život nakon izlaska iz pakla ovisnosti.

MISIJA

Prilagođavanje konkretnoj osobi  i odgovori na konkretan problem naša su misija. Cilj nam je osnaživanja osoba u potrebi  i unaprjeđenje socijalnih usluga  radi jačanja suradnje između civilnog društva i terapijske zajednice i savjetovališta.

 

Pretplati se na ovaj RSS feed

Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A

Skraćeni naziv:  Zajednica Susret

OIB: 57535412801

Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2

e-mailzagreb@zajednica-susret.hr

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.