Oporavak kao cilj u liječenju ovisnika
Oporavak kao cilj u liječenju ovisnika
  • Vijesti
  • Objavljeno
  • Pročitano 1236 puta

Oporavak kao cilj u liječenju ovisnika

U organizaciji Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti Hrvatskog liječničkog zbora uz podršku Zajednice Susret i partnerstvo Ureda za droge Vlade RH, održana je Konsenzus konferencija „Oporavak kao cilj u liječenju ovisnika“. Konferencija je organizirana uoči Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti, koji se obilježava od 15. studenog do 15. prosinca, sa svrhom postizanja suglasja o potrebi unaprijeđenja sustava liječenja ovisnika o drogama u Hrvatskoj u smislu primjene individualiziranog pristupa liječenju za svakog pacijenta-ovisnika.

 Zaključeno je da bi medicinska stručna zajednica i javno-zdravstvena vlast, kao kreatori i donositelji politika u liječenju ovisnika, trebali univerzalnim i objektivnim mjerilima značajnije kontrolirati sustav i evaluirati rezultate koji se postižu sadašnjim sustavom liječenja i tretmana kako bi se raspoloživa sredstva, koja HZZO i ostali izvori financiranja trenutačno imaju na raspolaganju, još racionalnije trošila. Uz to, potrebno je čim prije izraditi nove farmakoterapijske smjernice za liječenje ovisnika, utemeljene na dokazima, ali i osigurati primjenu postojećih Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu.

Uvodno izlaganje održao je prof. dr. sc. Zoran Zoričić,dopredsjednik Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti HLZ-a, pročelnik Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti KBC Sestre milosrdnice i voditelj Referalnog centra Ministarstva zdravlja. Predstavio je koncepte liječenja ovisnika -koncept smanjenja štete (harm-reduction) i koncept oporavka (recovery). Pristup liječenju usmjerenom na oporavak podrazumijeva multidisciplinirani sustav podrške, dok pristup smanjivanja štete nastoji umanjiti štetne posljedice povezane s ovisnosti i uporabom droga. „Liječenje koje za cilj ima oporavak pacijenta znači osiguravanje individualizirane brige o pacijentu uz sve dostupne sustave podrške. Podrazumijeva farmakoterapiju, psihosocijalnu terapiju i praktičnu podršku, uz sustavno stručno praćenje i evaluaciju rezultataliječenja. Uz to, važan aspekt ovog pristupa je aktivna suradnja ovisnika u liječenjujer potiče razvijanje osobnih planova za oporavak uz stalnu podršku i poticaj“, rekao  je u svom izlaganju prof. dr. sc. Zoran Zoričić.

Razvoj sustava tretmana ovisnosti u Hrvatskoj predstavio je mr. sc. Željko Petković, univ. spec. crim., ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i tom prigodom rekao: „Važno je osigurati minimalne standarde kvalitete za programe prevencije, tretmana, smanjenja štete i resocijalizacije. Program tretmana ovisnika trebao bi biti znanstveno utemeljen, prilagođen potrebama pojedinca, bez dodatnih administrativnih prepreka za korisnika. Tretmanske intervencije trebaju biti dio sustavne skrbi za korisnike koja uključuje i socijalne intervencije sve u cilju socijalnog uključivanja korisnika u zajednicu.“

Put i faze oporavka ovisnika pojasnila je Mirjana Orban, dr. med. spec. psih., voditeljica Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ istaknuvši da suvremeni trendovi u liječenju ovisnosti kao kronične bolesti, pod oporavkom ovisnika podrazumijevaju kontroliranu farmakoterapiju i psihosocijalne intervencije te potom i reintegraciju pacijenata u društvo. „Liječenje ovisnika u cilju oporavka je individualizirano i dugotrajno, a podrazumijeva plan liječenja, mulitidisciplinarni pristup i evaluaciju tijeka liječenja. Na putu oporavka, farmakoterapija ima izuzetno važno mjesto u stabilizaciji ovisnika, a nakon toga slijede psihosocijalne intervencije“, istaknula je dr. Orban.

U Hrvatskoj se, objasnila je, posljednje desetljeće, nakon višegodišnje primjene metadona, preporučuje stabilizacija ovisnika na buprenorfin/naloksonu, odnosno buprenorfinu, za početno medicinsko liječenje opijatskih ovisnika, ali posebna se pažnja posvećuje sprečavanju zloporabe lijekova, pa se stoga više preporučuju formulacije s manjom mogućnošću zloporabe.

O posebnoj važnosti liječnika obiteljske medicine u liječenju ovisnosti govorio je prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak sMedicinskog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Katedra za opću medicinu, naglasivši da je za kvalitetniji rad liječnika važno smanjiti opterećenja timova liječnika obiteljske medicine, osigurati edukaciju, aktivirati dodatne sustave potpore ovisnicima, pripremu pripravka za liječenja usmjeriti na ljekarne te ukinuti limit na usluge liječenja ovisnika.

Praktična iskustva o liječenju ovisnika i značaj farmakoterapije u terapijskim zajednicama iznijeli su mr. sc. Bernardica Juretić, ravnateljica DZO Zajednica Susret i Željko Ključević, dr. med. spec. psih., voditelj Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti NZZJZ Splitsko-dalmatinske županije koji je tom prigodom istaknuo: „U početnoj fazi boravka u terapijskim zajednicama ovisnici su najčešće još uvijek pod utjecajem opijata ili u ovisničkoj krizi. Lijekovi poput buprenorfina ili metadona te kombiniranog lijeka buprenorfin/nalokson djeluju na stabiliziranje rada mozga u pacijenata ovisnika i otvaraju put za daljnji psihosocijalni rad na putu oporavka,“ kazao je dr. Ključević dok je mr.sc. Juretić napomenula da Zajednica Susret već nekolikog godina prima korisnike na farmakoterapiji. „Današnji ovisnici su češće konzumenti sintetičkih droga koji vrlo često imaju i tzv. dvostruke dijagnoze. Stoga je danas, više nego ikad, neophodan multidisciplinarni pristup u tretmanu  ovisnosti. Jedan model tretmana ne smije isključivati drugi“, istaknula je mr. sc. Juretić. 

Na konferenciji je posebno naglašeno da pristup zasnovan na oporavku pacijente podržava na njihovom osobnom putu liječenja, liječnicima pomaže u pružanju visokokvalitetne skrbi za pacijenta, društvu nudi njihovo ponovno uključivanje u društvo, a poreznim obveznicima, odnosno državnoj blagajni, osigurava manje troškove liječenja jer smanjuje rizik od ponovnog povratka ovisnosti i omogućuje da pacijenti počnu sami skrbiti o sebi.

Hrvatski model liječenja ovisnika omogućava široku dostupnost liječenja kroz sustav primarne zdravstvene zaštite u ordinacijama obiteljskih liječnika uz istodobno osiguranje stručnog vođenja specijalista. Iako imamo jedan od najboljih modela, nužno je izraditi nove farmakoterapijske smjernice za liječenje ovisnika, utemeljene na dokazima i provoditi mjerenje učinkovitosti i kontrolu provođenja sustava liječenja i tretmana kao bi se ustanovila kvaliteta i trenutne potrebe. U tu svrhu potrebno je izraditi kriterije i alate za standardiziranu univerzalnu evaluaciju tijeka liječenja svakog pacijenta, samog sustava liječenja i tretmana kako bi se objektivnim pokazateljima procijenio napredak u liječenju i kvaliteta sustava te posljedično unaprijedio sustav liječenja ovisnika o opijatima u Hrvatskoj.

Oporavak kao cilj u lijecenju ovisnika

 

Poslijednja izmjena dana Utorak, 06 Rujan 2016 20:51
(0 glasova)

Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A

Skraćeni naziv:  Zajednica Susret

OIB: 57535412801

Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2

e-mailzagreb@zajednica-susret.hr

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.