Logo
Ispiši ovu stranicu
Aktivnosti programa "Benjamin" u svibnju 2021.
  • Vijesti
  • Objavljeno
  • Pročitano 669 puta

Aktivnosti programa "Benjamin" u svibnju 2021.

Svibanj - peti mjesec druge godine provedbe programa „Benjamin“

''Benjamin'' je trogodišnji program kojeg financira Ministarstvo zdravstva, a koji za cilj ima prevenciju ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju, igrama na sreću, računalnim igricama, internetu te drugim rizičnim ponašanjima djece i mladih (18 - 23 godine).

U svibnju smo proveli tri radionice: radionicu životnih vještina na temu asertivnosti, edukativnu radionicu vezanu uz alkoholizam te radionicu vezanu uz temu stresa i strategija nošenja sa stresom.

Temu asertivnosti smo predstavili u Caritasovoj kući „Da život imaju“ gdje smo na zabavni način kroz društvene igre uvježbavali asertivnu komunikaciju. Društvena igra je bila koncipirana tako da svaki igrač izvlači karticu s problemskom situacijom koju treba riješiti na asertivni način te ukoliko uspije u tome, ima pravo izvući papirić s brojem te se na igraćoj ploči pomaknuti za broj koji je izvukao. Svatko je imao priliku barem jednom riješiti problemsku situaciju, a pobjednik je bio onaj koji je prvi stao na polje označeno s „kraj“. Sudionici radionice su,  obzirom na rezultate provedene evaluacije, bili zadovoljni radionicom te s onim što su iz nje naučili.

Temu alkoholizma i ovisnosti o alkoholu predstavili smo u Caritasovoj kući „Emaus“. Djeca su putem kviza te samostalnih aktivnosti naučila koje su sve moguće štetne posljedice koje alkohol može ostaviti na čovjeka, a posebno na mladu osobu. U sklopu radionice također je održano i kratko predavanje o stupnjevima alkoholizma tj. na koji način se razvija ovisnost o alkoholu.

Treću radionicu, koja je za naslov imala „Stres i strategije nošenja sa stresom“ proveli smo u Osnovnoj školi Trnjanska, s učenicima 8. a razreda. S obzirom na završetak školske godine ova tema je bila značajna za sudionike radionice koji su imali priliku naučiti zdrave i konstruktivne načine na koje se mogu nositi sa stresorima u svom životu.

Svibanj smo završili sa supervizijom od strane mr. Ljiljane Lukačević, specijaliste kliničke psihologije, koja je u superviziju uklopila i kratku edukaciju o kompetencijama u radu te empatiji.

U lipnju „Benjamin“ nastavlja sa svim predviđenim aktivnostima.

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 16 Rujan 2021 14:56
(0 glasova)

Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A

Skraćeni naziv:  Zajednica Susret

OIB: 57535412801

Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2

e-mailzagreb@zajednica-susret.hr