Prvo polugodište prve godine provedbe programa „Benjamin“

„Benjamin“ je trogodišnji program, financiran od strane Ministarstva zdravstva. Usmjeren je prevenciji (selektivna, inducirana) ovisnosti o alkoholu, drogi, kockanju, igrama na sreću, računalnim igricama, internetu i rizičnim ponašanjima djece i mladih od 14 do 23 godine. Provodimo ga u partnerstvu s Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež te u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Zagreb.

Trenutno se nalazimo u prvoj godini provedbe programa. U prvom polugodištu, u razdoblju od 1.1.2020. do 30.6.2020. u program smo uključili ukupno 47 korisnika, od čega ih je 38 iz skupine djece i mladih, a ostalih 9 su roditelji.

Tijekom cijelog polugodišnjeg razdoblja pružali smo usluge savjetodavnog rada s djecom/mladima i njihovim roditeljima, organizirali kreativne radionice i strukturirano provođenje slobodnog vremena za djecu, kao i radionice životnih i roditeljskih vještina. Posjetili smo devet (9) podružnica Centra za socijalnu skrb Zagreb kako bismo stručne radnike upoznali s našim programom, a partner na programu - Udruga sudaca održala je dva stručna sastanka u ovom polugodišnjem razdoblju kroz koje su nastojali informirati i povezati stručnjake koji rade s mladima. 

Kroz individualno/obiteljsko savjetovanje nastojali smo kod ciljane skupine postići promjenu nefunkcionalnih oblika ponašanja i potaknuti funkcionalno ponašanje, a istovremeno smo provodili edukaciju o štetnosti sredstava ovisnosti i svim drugim oblicima ovisnosti. Kreativne radionice i strukturirano provođenje slobodnog vremena za djecu (14 do 16 godina) provodili smo s ciljem poticanja razvoja posebnih znanja i vještina kod djece rizičnog ponašanja, kreativnog stvaralaštva i konstruktivnog provođenja slobodnog vremena. Radionice životnih vještina (za mlade 16 do 23 god) održavali smo pod vodstvom stručne suradnice, s ciljem jačanja samopoštovanja, uspostavljanja odnosa povjerenja, nenasilnog rješavanja sukoba, zdrave komunikacije. Neke od tema radionica bile su identitet, zdravlje i zdravstvene navike mladih uključujući i probleme ovisnosti, probleme u školi, obitelji i vršnjačkim skupinama te kako ih prevladati, umijeće komuniciranja, samopoštovanje, uspješni načini nošenja sa stresom, emocionalni odnosi i bliskost, donošenje odluka i slično. Osim djece i mladih u ovaj program smo uključili i roditelje s kojima provodimo radionice roditeljskih vještina kroz koje nastojimo informirati i osnažiti roditelje ciljane skupine kako bismo time utjecali na smanjenje mogućnosti za pojavom recidivizma neprihvatljivog ponašanja njihove djece.

Iduće polugodišnje razdoblje provedbe, od 1.7.2020. do 31.12.2020. g. provodit ćemo iste aktivnosti uz pojačanu dinamiku kako bismo nadoknadili ono što zbog epidemije COVID-a nismo mogli provesti u prvom polugodišnjem razdoblju.

(0 glasova)

Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A

Skraćeni naziv:  Zajednica Susret

OIB: 57535412801

Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2

e-mailzagreb@zajednica-susret.hr

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.