Vijesti

Vijesti

Projekt “Nisi sam” stars

Humanitarna organizacija “Zajednica Susret” u partnerstvu s Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET provodit će do kraja 2021. godine projekt “Nisi sam” koji je usmjeren na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti. Projekt je  odobren na javnom natječaju za projekte udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i demografije u okviru raspoloživih sredstava Grada Splita za 2021. godinu. 

S obzirom na specifičnost korisničke skupine, aktivnosti projekta su usmjerene prema područjima koja su se dosadašnjim radom udruge i partnera pokazala najtraženijim uslugama Savjetovališta.

Očekujemo da će se u projekt uključiti minimalno 35 korisnika s područja grada Splita i 15 stručnih suradnika. Kroz individualne razgovore pružit ćemo pomoć i podršku svim korisnicima u prevenciji i suzbijanju ovisnosti, ojačati ih za bolje i uspješnije rješavanje problema s kojima se suočavaju  bilo da su ti problemi vezani uz vlastitu ovisnost ili ovisnost člana obitelji. Kroz obiteljske razgovore nastojat ćemo poboljšati obiteljsku koheziju. Korisnike ćemo informirati i educirati o njihovim pravima i mogućnostima na tržištu rada, u području obrazovanja i u drugim područjima, te ćemo im pružiti pomoć prilikom ostvarivanja prava i korištenja drugih potencijala u lokalnoj zajednici. Kroz projekt očekujemo i suradnju s 15 stručnih suradnika koji se bave problematikom ovisnosti, kao i onima koji mogu pomoći našim korisnicima pri ostvarivanju njihovih prava i mogućnosti, a osobito stručnim osobama u centrima za socijalnu skrb, zavodima za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, probacijskim uredima, zavodom za zapošljavanje i dr.

Uočili smo da članovi obitelji naših korisnika ne znaju puno činjenica vezanih uz ovisnost, bez obzira koliko dugo su njihovi najbliži u problemu, te ćemo tijekom trajanja projekta održavati grupe roditelja i drugih članova obitelji na kojima će se održati i radionice na temu različitih vrsta ovisnosti i roditeljstva  kroz koje će dobiti više informacija  i znanja o problemu ovisnosti, metodama prevencije, znakovima prepoznavanja, kao i o tretmanu bolesti, ali i o vještinama i izazovima roditeljstva. Također očekujemo da ćemo minimalno 10 korisnika s područja grada Splita tijekom projekta pripremiti i uputiti na tretman u terapijsku zajednicu.

Objavama u medijima, kao i na mrežnim i Facebook stranicama nastojat ćemo senzibilizirati širu javnost za problem ovisnosti, izvještavati ih o novim (stručnim) saznanjima iz područja ovisnosti te pružati informacije o provedbi samog projekta.

Novi EU projekt Zajednice Susret - „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“ stars

Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u partnerstvu s Humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“  dobio je europski projekt  pod nazivom „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“ (UP.02.2.2.12.0006.) Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije). Projekt je vrijedan  3.020.098,48 kuna, a financira ga u stopostotnom iznosu Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Provodit će se iduće dvije godine s početkom od 1. srpnja 2021. godine.

Cilj projekta je pružiti izvaninstitucijske socijalne usluge psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te organiziranog stanovanja za 50 osoba s problemima ovisnosti, ojačati kapacitete i znanja 15 stručnjaka koji rade s ovisnicima u svrhu unapređenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga te osvijestiti javnost o važnosti pružanja socijalnih usluga u zajednici.

Aktivnostima ovog projekta bit će obuhvaćen sjever i jug Hrvatske kroz djelovanje u dva centra - u Zagrebu i Splitu.

Kroz projekt će se osigurati izmještaj korisnika iz Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u stambenu zajednicu. Dio postojećih korisnika smještaja izmjestit će se iz institucijskog oblika skrbi i pružit će im se usluga organiziranog stanovanja, uključujući i usluge psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja. Budući da je prijelaz korisnika s institucijske skrbi na život u zajednici složen proces koji zahtijeva  angažman samih ovisnika, bliže okoline, a posebno stručnjaka koji rade s ciljanom skupinom, u okviru projekta će se održati edukativne aktivnosti za stručnjake kako bi se dodatno unaprijedili njihovi kapaciteti i znanja.

Ostanak u zajednici korisnicima ujedno daje mogućnost  zapošljavanja i dodatnog obrazovanja, što ne bi mogli ostvariti ako se nalaze u institucijama.  

Prema podacima bivšeg Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, na području RH prisutno je 8 terapijskih zajednica s 32 terapijske kuće koje pružaju institucionalni tretman i psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnicima o drogama. Kako bi se smanjio recidiv među korisnicima koji su nekada bili korisnici institucionalnih usluga i prevenirala institucionalizacija ovisnika potrebno je razvijati pružanje socijalnih usluga u izvaninstitucionalnim uvjetima, što će se osigurati kroz novi projekt Zajednice Susret.

Projektne aktivnosti osigurat će im  usluge psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te organiziranog stanovanja, kako bi se spriječila njihova ponovna institucionalizacija i osigurala veća dostupnost socijalnih usluga koje se pružaju u zajednici. Opremit će se i adaptirati prostor gdje će se pružati usluge psihosocijalne podrške i savjetovanja.

U sklopu projekta provest će se i javna kampanja s ciljem osvještavanja šire javnosti o potrebama razvoja izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Iako se hrvatski sustav pružanja socijalnih usluga u velikoj mjeri oslanja na pružanje socijalnih usluga u institucijama, sve je veća potreba za deinstitucionalizacijom, prevencijom institucionalizacije i pružanjem socijalnih usluga u zajednici.  Deinstitucionalizacijom socijalnih usluga omogućuje se smanjivanje broja ulazaka u institucije, povećanje broja izlazaka iz institucija u nove oblike skrbi u zajednici, a istovremeno se širi mreža različitih socijalnih usluga, s naglaskom na programe prevencije institucionalizacije. Također, cilj je u zajednici stvoriti uvjete za integraciju i rehabilitaciju, čime se dodatno razvijaju  izvaninstitucionalni oblici pružanja socijalnih usluga.

„Benjaminov“ stručni sastanak na temu „Postupanje prema djeci u sukobu sa zakonom u vezi s njihovom ovisnošću“ stars

U suradnji Humanitarne organizacija „Zajednica Susret“ i Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, 30.06.2021. g. održan je stručni sastanak na temu „Postupanje prema djeci u sukobu sa zakonom u vezi s njihovom ovisnošću“ preko platforme „Zoom“.

Stručnom skupu koji je među ostalim održan i povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama odazvalo se  66 stručnjaka iz različitih područja (sudstvo, socijalni rad, socijalna pedagogija, zdravstvo) koji rade s djecom i mladima s problemima ovisnosti.

Moderator stručnog skupa bila je dr.sc.Lana Petö Kujundžić, predsjednica USZM.

Dr.sc. Jadranka Ivandić-Zimić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u svom je uvodničarskom izlaganju istaknula važnost znanstveno utemeljenih programa te međuresorne suradnje u postupcima koji su vezani uz mlade konzumente opojnih sredstava.

Lucija Lamešić, mag. socijalni pedagog ERF-a Sveučilišta u Zagrebu, predstavila je znanstveno istraživanje vezano uz problem ovisnosti kockanja kod mladih te psihosocijalni tretman za mlade ovisnike o kocki pod nazivom „Ulažem u sebe“

Dijana Rizvić, sutkinja za mladež OKS Zagreb,  objasnila je mogućnost djelovanja unutar pravosudnog sustava na drugačiji način, diverzijom uz retroaktivan pristup.

Program „Benjamin“ je namijenjen mladima od 14  do 23 godine s problemima ovisnosti ili onima koji su u riziku za razvoj problema ovisnosti, onima koji imaju i nekih drugih problema o kojima žele razgovarati, kao i roditeljima čija djeca imaju  problem.

Provodimo individualna savjetovanja djece i mladih, kreativne radionice, strukturirano provođenje slobodnog vremena, obiteljska savjetovanja te radionice životnih i roditeljskih vještina.

Cilj programa je prevencija ovisnosti o drogama i rizičnih ponašanja, a provodi se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva.

Hvala na velikom odazivu i razmjeni iskustava, veselimo se idućem susretu!

„Benjamin“ kroz radionice i stručni skup u lipnju stars

Kao i svaki mjesec, i u lipnju smo odradili radionice u Caritasovoj kući „Emaus“ i Kući za mlade „Da život imaju“.

Tema koju smo odrađivali na radionici u Caritasovoj kući „Emaus“ bila je „Štetnost nikotina“. Djeca su na zabavan i kreativan način, izradom plakata, imala priliku naučiti koliko je pušenje duhana štetno i na koje sve načine djeluje na njihovo zdravlje.

U Kući za mlade „Da život imaju“ tema radionice je bila „Sposobnost prepoznavanja i iskazivanja emocija“. Sudionici radionice su se podijelili u dvije grupe, a svaka grupa je dobila po dvije emocije s kojima su se morali bolje upoznati te prodiskutirati na koji način kod sebe prepoznaju prisutnost navedene emocije, kako je iskazuju, kako se mogu „sprijateljiti“ s tom emocijom i prihvatiti je u svom životu.

Ovaj mjesec smo u suradnji s partnerom na našem programu, Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež održali stručni sastanak na temu „Postupanje prema djeci u sukobu sa zakonom u vezi s njihovom ovisnošću“ preko platforme „Zoom“. Stručni sastanak je održan povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, a na sastanku je sudjelovalo 66 stručnjaka iz različitih područja (sudstvo, socijalni rad, socijalna pedagogija, zdravstvo…) koji rade s djecom i mladima s problemima ovisnosti. Moderator skupa bila je dr.sc.Lana Petö Kujundžić, predsjednica USZM, a među uvodničarima su, uz predstavnike Zajednice Susret bile dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Lucija Lamešić, socijalna pedagoginja s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Dijana Rizvić, sutkinja za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.  

Dr.sc. Ivandić-Zimić u izlaganju istaknula važnost znanstveno utemeljenih programa te međuresorne suradnje u postupcima koji su vezani uz mlade konzumente opojnih sredstava. Lucija Lamešić je  predstavila znanstveno istraživanje vezano uz problem ovisnosti kockanja kod mladih te psihosocijalni tretman za mlade ovisnike o kocki pod nazivom „Ulažem u sebe“. Dijana Rizvić, sutkinja za mladež OKS Zagreb, objasnila je mogućnost djelovanja unutar pravosudnog sustava na drugačiji način, diverzijom uz retroaktivan pristup.

U lipnju smo također provodili i individualna i obiteljska savjetovanja, kao i dvije radionice roditeljskih vještina za roditelje djece od 14 do 23 godine koja imaju problem ovisnosti, u riziku su za razvoj problema ovisnosti ili su rizičnih ponašanja. Na radionicama roditeljskih vještina odrađujemo mnogobrojne teme bliske roditeljima, unaprjeđujemo njihova znanja i roditeljske kompetencije. Ovaj mjesec održali smo dvije radionice na temu „Roditeljski stilovi“ i „Rješavanje sukoba u obitelji“.

Sa zadnjim danom lipnja završeno je prvo polugodište druge godine provedbe programa „Benjamin“. U drugom polugodištu nastavljamo s predviđenim aktivnostima.

"Novi početak" kroz lipanj 2021. stars

U lipnju smo održali četiri grupe psiholoških i sociopedagoških grupa i grupa samopomoći za korisnike te organizirali iste grupe samopomoći za roditelje i druge članove obitelji naših korisnika.

Kroz srpanj i kolovoz slijedi ljetna stanka, a aktivnost se nastavlja na jesen. Bez obzira na stanku u održavanju grupa, nastavljamo rad  tijekom srpnja i kolovoza kroz provođenje individualnih i obiteljskih savjetovanja.

Ovaj mjesec smo također održali i „Družionicu“ s korisnicima, koju smo organizirali u našem savjetovalištu u Zagrebu, gdje smo se  na zadovoljstvo svih družili uz hranu i piće. Našim korisnicima je „Družionica“ najdraža aktivnost „Novog početka“ na koju se uvijek rado odazovu.

U srpnju nastavljamo s aktivnostima „Novog početka“ koje su predviđene planom.

„Novi početak“ je namijenjen ovisnicima i bivšim ovisnicima te članovima njihovih obitelji, a cilj mu je poboljšanje provedbe projekta resocijalizacije, smanjenje stigmatizacije te što uspješnija reintegracija u društvenu zajednicu i obitelj.

Uspješno ga provodimo od 2012. godine uz financijsku potporu ondašnjeg Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,današnjeg Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.  

Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A

Skraćeni naziv:  Zajednica Susret

OIB: 57535412801

Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2

e-mailzagreb@zajednica-susret.hr

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.