Prevencija institucionalizacije osoba u riziku

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ potpisala je 4.01.2021. s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Prevencija institucionalizacije osoba u riziku“, kodni broj: KK.08.1.3.04.0051.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva KK.08.1.3.04 „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, a ukupna vrijednost projekta iznosi 4.241.922,80 kuna.

Humanitarna organizacija "Zajednica Susret" je nositelj projekta a Centar za socijalnu skrb Zagreb partner na projektu.

Projekt „Prevencija institucionalizacije osoba u riziku“ ima za cilj osigurati adekvatan prostor i opremu za pružanje zakonskih socijalnih usluga savjetovanja i pomaganje, te psihosocijalne podrške za osobe s problemom ovisnosti. Kroz navedeni projekt osigurati će se preduvjeti koji su nužni kako bi osobe s problemom ovisnosti mogle koristiti socijalne usluge koje neće dovesti do njihove institucionalizacije. Projekt pridonosi procesu deinstitucionalizacije socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Cilj projekta je povećati razinu znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika o drogama kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost. Drugi, ne manje važan cilj je ojačati kapacitete stručnog osoblja prijavitelja i partnerskih organizacija za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima o drogama prilikom uključivanja na tržište rada.
Prijelaz s institucionalne skrbi na život u zajednici je ogromna promjena za osobu koja napušta ustanovu, bez obzira je li riječ od djetetu, mladoj osobi koja napušta sustav skrbi, odrasloj ili starijoj osobi. Čitav život osobe se mijenja, od toga gdje i s kim žive, tko se o njima brine ili im pruža potporu, tko su njihovi prijatelji i susjedi pa čak i do toga kako jedu i oblače se. Ako se ne isplanira i provede pažljivo, ovaj prijelaz može biti vrlo stresno i traumatično iskustvo koje bi moglo imati štetne posljedice za neke pojedince. Ključno je stoga da je proces prelaska na neovisni život i život u zajednici u skladu s individualnim planom i da u obzir uzme preferencije pojedinca što omogućuje ovaj projekt.

U sklopu projekta, jedan od ključnih razloga uključivanja Centra za socijalnu skrb jest taj da se zajedničkim djelovanjem isplaniraju odgovarajući koraci koji će omogućiti što lakšu i jednostavniju prilagodbu, odnosno započne proces resocijalizacije.

Svrha unaprjeđenja socijalne infrastrukture je provođenje procesa prevencije institucionalizacije ovisnika te razvoj mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj recidiva institucionaliziranih ovisnika te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Aktivnosti kroz koje sve navedeno planiramo postići su: ishođenje potrebnih dozvola i priprema dokumentacije, ulaganje u socijalnu infrastrukturu u smislu uređenja , rekonstrukcije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže, aktivnosti horizontalnih politika koje će uključivati prilagodbu Savjetovališta za osobe s invaliditetom (među kojima ima i ovisnika), provedbu edukacija o ravnopravnom odnosu/tretmanu korisnika neovisno o dobi, spolu, naciji i vjeroispovijesti, edukaciju o zelenoj ekonomiji i zaštiti okoliša, te postavljanje kanti za odvajanje otpada što će pridonijeti reciklaži i cirkularnoj ekonomiji, upravljanje projektom i promidžbu i vidljivost.

Čvrsto vjerujemo kako će ulaganja europskih sredstava u ovaj projekt doprinijeti smanjenju institucionalizacije ovisnika, osigurati njihovo liječenje u vlastitom domu, smanjiti recidiv liječenih ovisnika i preventivno djelovati na osobe koje su u riziku od ovisnosti.

Problem ovisnosti trenutno predstavlja jedan od gorućih problema u hrvatskom društvu o kojemu se sve manje govori u široj javnosti, te se stvara dojam kako je u RH sve manje ovisnika, što statistički podatci opovrgavaju. Prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tijekom 2017. godine bilo je 7157 osoba koje su se liječile zbog ovisnosti o psihoaktivnim drogama, od čega je 46,6 % liječenih ovisnika bilo u dobnoj skupini od 30 do 39 godina.

Više o projektu i aktivnostima projekta pročitajte na linku https://www.prevencijainstitucionalizacije-susret.org/

 

 

 

(0 glasova)

Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A

Skraćeni naziv:  Zajednica Susret

OIB: 57535412801

Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2

e-mailzagreb@zajednica-susret.hr

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.