Projekti u tijeku

Projekti u tijeku

Projekt "OLDIM"

Od kolovoza 2016. godine Humanitarna organizacija "Zajednica Susret" sudjeluje u EU projektu OLDIM, Older drug addicts in motivational process, pod vodstvom organizacije AWO, KLinik Deerth iz Hagena, Njemačka.

Projekt traje od 01.08.2016. do 31.08.2018. godine.

Uz Njemačku, koja je voditelj projekta partneri u projektu su još i Danska, Austrija, Slovačka i Hrvatska. Projekt OLDIM je nastao na temelju iskustva iz projekta OLDI, također eu projekta gdje je sudjelovala Zajednica Susret. Na temelju iskustva iz projekta OLDI nastala je potreba za novim projektom gdje bi partneri europskih zemalja razmjenjivali iskustva o načinu jačanja motivacije za uključivanje starijih ovisnika u terapijske programe. Projektni partneri vjeruju da se ciljana skupina može aktivirati u dovoljnoj mjeri u smislu društvene integracije i poboljšanje kvalitete života primjerene dobnoj skupini.

Prvi sastanak partnera održan je  od 28.10. do 01.11.2016. gdje su definirani zadaci za svakog pojedinog partnera i daljnje mobilnosti. Sastanak je održan u Njemačkoj, Hagen u prostorijama nositelja projekta AWO, KLinik Deerth, a koordinator projekta je gđa Marion Wassermann.

Drugi sastanak partnera održan je u Österreich,Payerbach od  08.03.2017. do 11.03.2017.

Treći sastanak partnera održan je u Slowakei, Holíč u periodu od  07.05.2017. do 10.05.2017.

Zajednica Susret bila je domaćin, četvrtog susreta koji se održao u Splitu, Hrvatska u periodu od 20.09.2017. – 23.09. 2017.

U tijeku je susret partnera koji će se održati u Danskoj, Tønder. a ovaj put domaćin je Rådgivningscenter Tønder – Misbrug u periodu od 04.04.2018. do 07.04.2018..

Šesti i zadnji susret organizirati će AWO, KLinik Deerth, nositelj projekta u Hagenu, Njemačka.

Sve aktivnosti  moći ćete pratiti na web stranici projekta o čemu ćemo izvijestiti naknadno.

 

 

Projekt "Treća kuća"

Kratki sažetak projekta: Osiguravanje postpenalnog prihvata bivših zatvorenika te smještaj u Terapijsku zajednicu, a sve u cilju osnaživanja, kako bi se po izlasku smanjio rizik od socijalne isključenosti te razvili kvalitetniji odnosi sa obitelji.Treća kuća provodi se dvije godine za redom i usmjerena je na najkritičnije razdoblje zatvorske populacije – izlazak iz kaznenog tijela po izdržavanju kazne zatvora i ponovno uključivanje u društvo. Važnost postpenalnog prihvata i stvarna pomoć u prvim trenucima po izlasku iz zatvora/kaznionice u direktnoj je vezi s recidivizmom. Treća kuća  je prepoznata kao projekt koji cilja upravo te potrebe: osiguranje smještaja i osnovnih životnih potreba, neposredan rad kroz individualno i grupno savjetovanje, učenje  socijalnih i životnih vještina, jačanje  samopouzdanja, povezivanje s obitelji, stvaranje zdravih životnih i radnih navika, nošenje sa stresom i učenje tehnika kvalitetnog rješavanja životnih problema. Uz to projekt je usmjeren i na aktivnosti poludnevnog boravka koji ciljanoj skupini omogućava  kvalitetno provođenje slobodnog vremena i svaku podršku koja će utjecati na umanjivanje socijalne isključenosti. 

Zadnja financijska potpora potpisana je na period od 01.11.2017. do 31.10.2018. (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) i 09.05.2018. do 08.05.2019. (Ministarstvo pravosuđa)

Partner: Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET

Financijsku potporu dalo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo pravosuđa

Projekt "Novi početak"

Trajanje projekta: Projekt Novi početak financira se od 2012. te se nastavlja financirati iz godine u godinu što je potvrda da je prepoznat kao kvalitetan i koristan.

Zadnja financijska potpora potpisana je na period od: 01.09.2017. od 01.09.2018. 

Kratki sažetak projekta: Psihosocijalna podrška i prihvat rehabilitiranih ovisnika nakon  terapijskih zajednica ili postpenalni prihvat, s posebnim naglaskom na žene ovisnice-majke i njihovu djecu  kroz različite aktivnosti s ciljem njihove društvene reintegracije. 

Aktivnosti će se provoditi u slijedećim županijama: Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska i Brodsko-posavska županija.

Partneri:  Dom za ovisnike Zajednica Susret, Split Udruga Vestigium, Zagreb.

Finacijsku potporu sada dao:  Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Do sada finacnirali projekta: Ministarstvo socijalne politke i mladih, Ministarstvo zdravlja i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Projekt "Pokreni se, za život bori se"

Projekt "Pokreni se, za život bori se" financira se od 2016. godine.

Zadnja financijska potpora potpisana je na period od: 01.11.2017. od 31.10.2018.

Kratki sažetak projekta: Obogaćivanje psihosocijalnog tretmana ovisnika, buđenje želje za životom uvođenjem novih aktivnosti za ovisnike na smještaju, pružanje novih životnih vještina i načina nošenja s problemima. 

Opći cilj projektnog prijedloga: Smanjenje pojavnosti bolesti ovisnosti unaprijeđenjem, poboljšanjem kvalitete i dodanom vrijednosti u provođenju psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u terapijskoj zajednici.

Posebni cilj projektnog prijedloga: Podizanje kvalitete psihosocijalnog tretmana u našim terapijskim zajednicama putem dodane vrijednosti kojom će se motivirati što veći broj ovisnika na drag-free tretman. Dodana vrijednost sastoji se u provedbi ciklusa iskustveno kreativnih i psihoedukativnih radionica.

Aktivnosti će se provoditi u slijedećim županijama: Grad Zagreb, Brodsko-posavska i Splitsko-dalmatinska županija.

Partneri: Dom za ovisnike Zajednica Susret i Udruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja ''POZITIVA''

Finacijsku potporu dalo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku