Projekti u tijeku

Projekti u tijeku

Predstavljen projekt Upoznaj me, nauči me, zaposli me!

Europski projekt Humanitarne organizacije Zajednica Susret pod nazivom „Upoznaj me, nauči me, zaposli me“ koji će za 30 liječenih ovisnika i beskućnika olakšati zapošljavanje  predstavljen je u  ponedjeljak, 15.10.2018. u zagrebačkom hotelu Panorama. Projekt je odobren u sklopu ESF natječaja namijenjenog podršci socijalnog uključivanja i zapošljavanja marginaliziranih  skupina u iznosu od 1.499.276,68 kuna. Provodit će se  dvije godine u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Brodsko-posavskoj županiji. Partneri u projektu su i Hrvatska mreža za beskućnike i Udruga Vestigium .

U okviru ovog projekta bivši ovisnici i beskućnici će steći kvalifikacije koje će ih na tržištu rada  učiniti konkurentnijima. Kroz projekt će se osnovati Radni centar za  procjenu zapošljivosti nezaposlenih liječenih ovisnika, individualno  savjetovanje, osposobljavanje, educiranje i radne pripreme za uključivanje na tržište rada u Zagrebu i Splitu. „Provest će se edukcije za 30 korisnika koji će, između ostalog, završiti  edukaciju za računalnog operatera , steći će vještine rada s keramikom, uzgojem bilja, izrade predmeta od drva i pruća.  Proizvodi će se predstaviti na Sajmu rukotvorina  gdje će sudjelovati i poduzetnici“, rekla je Ela Megla, jedna od izvoditeljica projektnih aktivnosti tijekom predstavljanja projekta. U okviru projekta predviđena je edukacija za 20 stručnjaka koji rade s liječenim ovisnicima i beskućnicima  kroz radionice  o tehnikama motivacije, posttretmanskom prihvatu i mentalnom zdravlju.

Predstavljanju projekta odazvali su se predstavnici Vladinog Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gradskog Ureda za obrazovanje, CZSS Zagreb te predstavnici srodnih udruga.

Provođenjem projekta Humanitarna organizacija Zajednica Susret doprinijet će smanjenju nezaposlenosti i siromaštva te socijalnom uključivanju ovisnika i beskućnika kao marginalizirane skupine.

Upoznaj me, nauči me, zaposli me!

Humanitarna organizacija Zajednica Susret predstavlja  projekt   UP.02.1.1.06.0005 Upoznaj me, nauči me, zaposli me!  u ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine u 12,00 sati u Panorama Zagreb Hotelu, dvorana Kaptol 2 (Trg Krešimira Ćosića 9).  Projekt se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“  2014.-2020. u okviru natječaja Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina u 100 % iznosu od  1.499,276,68 kuna. Partneri u projektu su Udruga Vestigium i Hrvatska mreža za beskućnike. Projekt će se provoditi dvije godine s ciljem povećanja razine znanja , vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika i beskućnika kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost. Bivši ovisnici i beskućnici će steći kvalifikacije koje će ih na tržištu rada  učiniti konkurentnijima. Kroz projekt će se osnovati Radni centar za  procjenu zapošljivosti nezaposlenih liječenih ovisnika, individualno  savjetovanje, osposobljavanje, educiranje i radne pripreme za uključivanje na tržište rada u Zagrebu i Splitu. Provest će se edukacije za 30 korisnika koji će, između ostalog, završiti  edukaciju za računalnog operatera , steći će vještine rada s keramikom, uzgojem bilja, izrade predmeta od drva i pruća.  Provođenjem projekta Humanitarna organizacija Zajednica Susret doprinijet će smanjenju nezaposlenosti i siromaštva te socijalnom uključivanju ovisnika i beskućnika kao marginalizirane skupine.

Projekt „Upoznaj me, nauči me, zaposli me“ stars

Projekt: “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Naziv projekta: „Upoznaj me, nauči me, zaposli me! „

Projekt provodi Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ u partnerstvu s udrugom Vestigium, Zagreb i Hrvatskom mrežom za beskućnike, Zagreb.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.276,68 kn.

Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske Unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u okviru poziva Podrška socijalno uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 01.09.2018. do 31.08.2020. godine.

Cilj projekta:

Cilj projekta „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“ je povećati razinu znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika o drogama kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost, te ojačati kapacitete stručnog osoblja prijavitelja i partnerskih organizacija za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima o drogama prilikom uključivanja na tržište rada.

Opis projekta:

Ovisnici i beskućnici su specifična skupina koju karakterizira dugotrajna nezaposlenost, nedostatak radnog iskustva i praktičnih vještina, a to ih čini posebno ranjivom skupinom. Zbog svega su izloženi čestim odbijenicama poslodavaca i nagomilanim frustracijama. Bivši ovisnici su stigmatizirani za cijeli život i to posljedično dovodi do sve većeg broja slučajeva zabilježene depresije i pojave recidivizma. Čak i ako liječeni ovisnici nađu posao, on gotovo u pravilu ne odgovara njihovim sposobnostima, te su često osuđeni na obavljanje kratkoročnih poslova za koje nisu potrebne nikakve kvalifikacije ili se traži niža razina obrazovanja od one koju imaju.

Iako postoji opće prihvaćen stav da bivše ovisnike i beskućnike treba integrirati u zajednicu, poslodavci im vrlo rijetko pružaju priliku za zaposlenje.

U okviru ovog projekta bivši ovisnici i beskućnici će steći kvalifikacije koje će ih na tržištu rada učiniti konkurentnijima. Kroz projekt će se osnovati Radni centar za procjenu zapošljivosti nezaposlenih liječenih ovisnika, individualno savjetovanje, osposobljavanje, educiranje i radne pripreme za uključivanje na tržište rada u Zagrebu i Splitu. Provest će se edukcije za 30 korisnika koji će, između ostalog, završiti edukaciju za računalnog operatera , steći će vještine rada s keramikom, uzgojem bilja, izrade predmeta od drva i pruća. Isto tako, korisnici će polaziti radionice izrade životopisa i zamolba za posao, radionice o poduzetništvu i mogućnostima samozaposlenja, radionice jačanja komunikacijskih i prezentacijskih vještina te radionice jačanja samopouzdanja i povećanja motiviranosti. Organizirat će se Sajam rukotvorina proizvedenih od strane korisnika, gdje će sudjelovati i predstavnici OPG-ova, LAG-ova,HOK-a, CROME te ostali poduzetnici. Korisnici će imati priliku neposrednog kontakta s poslodavcima kako bi dobili konkretne savjete i unaprijedili mogućnosti zaposlenja nakon završetka projekta. Osim aktivnosti usmjerenih na ciljanu skupinu, održati će se i tri seta predavanja za stručnjake s ciljem jačanja kapaciteta osoblja koji rade s ciljanom skupinom. Teme tih predavanja su: „ Mentalnim zdravljem do tržišta rada“, „Tehnike motivacije za promjenu i razvoj odgovornosti za odnos i postignuće“ te „Jačanje kapaciteta asistenata za posttretmanski prihvat“.

Provođenjem projekta Humanitarna organizacija Zajednica Susret doprinijet će smanjenju nezaposlenosti i siromaštva te socijalnom uključivanju ovisnika i beskućnika kao marginalizirane skupine.

Očekivani rezultati:

  • uključeno 30 nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene osobe (ovisnika i beskućnika) koji će biti osnaženi kroz razvoj mekih i transverzalnih vještina te 20 korisnika koji će završiti osposobljavanje za računalnog operatera
  • uključeno 20 stručnjaka koji će sudjelovati na edukacijama
  • oformljen stručni tim Radnog centra za procjenu zapošljivosti nezaposlenih liječenih ovisnika i pripremu za tržište rada (Zagreb i Split)
  • izrađen program socijalnog uključivanja i uključivanja na tržište rada za liječene ovisnike o drogama
  • održane 4 informativne radionice u suradnji s HZZ-om, agencijama za zapošljavanje i lokalnom samoupravom (Split i Zagreb)
  • održano individualno savjetovanje o tržištu rada za 30 korisnika
  • izrađeni individualni planovi procjene radne sposobnosti korisnika

Kontakt osobe za više informacija o projektu:

Josip Brozović, voditelji projekta;
email: josip Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Miroslava Rožanković, promidžba i vidljivost projekta

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mob: 099 244 2064

Projekt "OLDIM"

Od kolovoza 2016. godine Humanitarna organizacija "Zajednica Susret" sudjeluje u EU projektu OLDIM, Older drug addicts in motivational process, pod vodstvom organizacije AWO, KLinik Deerth iz Hagena, Njemačka.

Projekt traje od 01.08.2016. do 31.08.2018. godine.

Uz Njemačku, koja je voditelj projekta partneri u projektu su još i Danska, Austrija, Slovačka i Hrvatska. Projekt OLDIM je nastao na temelju iskustva iz projekta OLDI, također eu projekta gdje je sudjelovala Zajednica Susret. Na temelju iskustva iz projekta OLDI nastala je potreba za novim projektom gdje bi partneri europskih zemalja razmjenjivali iskustva o načinu jačanja motivacije za uključivanje starijih ovisnika u terapijske programe. Projektni partneri vjeruju da se ciljana skupina može aktivirati u dovoljnoj mjeri u smislu društvene integracije i poboljšanje kvalitete života primjerene dobnoj skupini.

Prvi sastanak partnera održan je  od 28.10. do 01.11.2016. gdje su definirani zadaci za svakog pojedinog partnera i daljnje mobilnosti. Sastanak je održan u Njemačkoj, Hagen u prostorijama nositelja projekta AWO, KLinik Deerth, a koordinator projekta je gđa Marion Wassermann.

Drugi sastanak partnera održan je u Österreich,Payerbach od  08.03.2017. do 11.03.2017.

Treći sastanak partnera održan je u Slowakei, Holíč u periodu od  07.05.2017. do 10.05.2017.

Zajednica Susret bila je domaćin, četvrtog susreta koji se održao u Splitu, Hrvatska u periodu od 20.09.2017. – 23.09. 2017.

U tijeku je susret partnera koji će se održati u Danskoj, Tønder. a ovaj put domaćin je Rådgivningscenter Tønder – Misbrug u periodu od 04.04.2018. do 07.04.2018..

Šesti i zadnji susret organizirati će AWO, KLinik Deerth, nositelj projekta u Hagenu, Njemačka.

Sve aktivnosti  moći ćete pratiti na web stranici projekta o čemu ćemo izvijestiti naknadno.

 

 

Projekt "Treća kuća"

Kratki sažetak projekta: Osiguravanje postpenalnog prihvata bivših zatvorenika te smještaj u Terapijsku zajednicu, a sve u cilju osnaživanja, kako bi se po izlasku smanjio rizik od socijalne isključenosti te razvili kvalitetniji odnosi sa obitelji.Treća kuća provodi se dvije godine za redom i usmjerena je na najkritičnije razdoblje zatvorske populacije – izlazak iz kaznenog tijela po izdržavanju kazne zatvora i ponovno uključivanje u društvo. Važnost postpenalnog prihvata i stvarna pomoć u prvim trenucima po izlasku iz zatvora/kaznionice u direktnoj je vezi s recidivizmom. Treća kuća  je prepoznata kao projekt koji cilja upravo te potrebe: osiguranje smještaja i osnovnih životnih potreba, neposredan rad kroz individualno i grupno savjetovanje, učenje  socijalnih i životnih vještina, jačanje  samopouzdanja, povezivanje s obitelji, stvaranje zdravih životnih i radnih navika, nošenje sa stresom i učenje tehnika kvalitetnog rješavanja životnih problema. Uz to projekt je usmjeren i na aktivnosti poludnevnog boravka koji ciljanoj skupini omogućava  kvalitetno provođenje slobodnog vremena i svaku podršku koja će utjecati na umanjivanje socijalne isključenosti. 

Zadnja financijska potpora potpisana je na period od 01.11.2017. do 31.10.2018. (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) i 09.05.2018. do 08.05.2019. (Ministarstvo pravosuđa)

Partner: Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET

Financijsku potporu dalo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo pravosuđa

Projekt "Novi početak"

Trajanje projekta: Projekt Novi početak financira se od 2012. te se nastavlja financirati iz godine u godinu što je potvrda da je prepoznat kao kvalitetan i koristan.

Zadnja financijska potpora potpisana je na period od: 01.09.2017. od 01.09.2018. 

Kratki sažetak projekta: Psihosocijalna podrška i prihvat rehabilitiranih ovisnika nakon  terapijskih zajednica ili postpenalni prihvat, s posebnim naglaskom na žene ovisnice-majke i njihovu djecu  kroz različite aktivnosti s ciljem njihove društvene reintegracije. 

Aktivnosti će se provoditi u slijedećim županijama: Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska i Brodsko-posavska županija.

Partneri:  Dom za ovisnike Zajednica Susret, Split Udruga Vestigium, Zagreb.

Finacijsku potporu sada dao:  Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Do sada finacnirali projekta: Ministarstvo socijalne politke i mladih, Ministarstvo zdravlja i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Projekt "Pokreni se, za život bori se"

Projekt "Pokreni se, za život bori se" financira se od 2016. godine.

Zadnja financijska potpora potpisana je na period od: 01.11.2017. od 31.10.2018.

Kratki sažetak projekta: Obogaćivanje psihosocijalnog tretmana ovisnika, buđenje želje za životom uvođenjem novih aktivnosti za ovisnike na smještaju, pružanje novih životnih vještina i načina nošenja s problemima. 

Opći cilj projektnog prijedloga: Smanjenje pojavnosti bolesti ovisnosti unaprijeđenjem, poboljšanjem kvalitete i dodanom vrijednosti u provođenju psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u terapijskoj zajednici.

Posebni cilj projektnog prijedloga: Podizanje kvalitete psihosocijalnog tretmana u našim terapijskim zajednicama putem dodane vrijednosti kojom će se motivirati što veći broj ovisnika na drag-free tretman. Dodana vrijednost sastoji se u provedbi ciklusa iskustveno kreativnih i psihoedukativnih radionica.

Aktivnosti će se provoditi u slijedećim županijama: Grad Zagreb, Brodsko-posavska i Splitsko-dalmatinska županija.

Partneri: Dom za ovisnike Zajednica Susret i Udruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja ''POZITIVA''

Finacijsku potporu dalo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku