Radionica komunikacijskih i prezentacijskih vještina

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ u sklopu projekta „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“ (Europski socijalni fond; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.; Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina; kodni broj UP.02.1.1.06.0005) provela je treću po redu radionicu namijenjenu korisnicima u Terapijskom centru Ivanovac (25.-27.3.; 28.-30.3.) i Cista Velika (1.-3.4.). Tema radionica bila je Jačanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina, a na njima je sudjelovalo 15 korisnika u Terapijskom centru u Ivanovcu te 10 korisnika u Terapijskom centru Cista Velika. Radionica je trajala tri dana za svaku grupu te su uz učenje teorijske podloge, korisnici imali priliku praktično primijeniti naučene vještine u sigurnom okruženju. Kroz radionicu, korisnici su se upoznavali sa stilovima komunikacije, ali i alatima i tehnikama uspješne komunikacije i predstavljanja.

Cilj radionice je naučiti polaznike na koji način ljudi efektivno komuniciraju, kako mogu izbjeći lošu komunikaciju i nerazumijevanje, kako se uspješno predstaviti i pripremiti te održati javni govor.

Na kraju radionice provedena je anonimna evaluacija u obliku kratkog evaluacijskog listića. Ukupan broj korisnika koji su ispunili navedenu evaluaciju je 25.

Od ukupnog broja, 13 korisnika (52%) navodi kako je izrazito zadovoljno sadržajem radionice, njih 44% je sadržajem zadovoljno, dok jedan korisnik (4%) nije niti zadovoljan niti nezadovoljan. Načinom vođenja radionice je izrazito zadovoljno 76% korisnika, zadovoljno 20%, dok niti zadovoljnih niti nezadovoljnih ima 4%. Svojim doprinosom na radionici izrazito zadovoljno je 10 korisnika (40%), zadovoljnih je 9 (36%), a 6 korisnika (24%) nije niti zadovoljno niti nezadovoljno svojim angažmanom na radionici.

Posebno korisnim smatraju pripremu i izradu govora za javni nastup kao i samo vježbanje javnog govora (vještine asertivne komunikacije te JA poruke).

Općenito, korisnici su i putem davanja usmene povratne informacije tijekom samih radionica navodili kako su uvidjeli postojanje boljih načina komunikacije od onih koje oni koriste te kako se strpljivošću, komunikacijskim vještinama te pristupom bez otpora može brže postići željeni cilj.

Projekt „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“ namijenjen je u prvom redu osobama s problemom ovisnosti i beskućnicima, ali i stručnim radnicima koji rade s navedenom korisničkom skupinom. U sklopu projekta jedna od aktivnosti su radionice kojima se korisničkoj skupini (osobama s problemom ovisnosti i beskućnicima) nastoji povećati razina znanja, vještina i kompetencije s ciljem aktivnog uključivanja na tržište rada te uspješnije resocijalizacije u društvenu zajednicu.

Kako u svakodnevnom svijetu, tako i u poslovnom okruženju, kvalitetna komunikacija i prezentacija temeljne su vještine potrebne za uspjeh. Svaka komunikacija neki je vid samopredstavljanja – predstavljanja sebe, vlastitih ideja, vrijednosti, želja, uvjerenja. Prezentacijske i komunikacijske vještine predstavljaju jedan od ključnih vještina poslovnog uspjeha, kako pojedinca, tako i organizacija. Jasno i učinkovito prezentiranje informacija ključna je vještina u poslovnom svijetu te su dobre prezentacijske vještine potrebne u svim područjima rada. Kvalitetna razrada i izrada prezentacije zahtijeva puno pripreme i truda. Strah i nelagoda koju izaziva javni nastup mogu se smanjiti dobrom pripremom i vježbanjem. Osim u poslovnom svijetu, komunikacijske vještine važne su i u ostalim aspektima života.

Poslijednja izmjena dana Petak, 12 Travanj 2019 13:57
(0 glasova)

Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A

Skraćeni naziv:  Zajednica Susret

OIB: 57535412801

Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2

e-mailzagreb@zajednica-susret.hr

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.