Arhiva projekata

Arhiva projekata

25 godina povijesti Zajednice Susret

Projekt: 25 godina povijesti Zajednice Susret

Trajanje projekta: 01.01.2017. do 31.12.2017.

Kratki sadržaj: Projekt provodimo u povodu obilježavanja jubilarne 25. godišnjice rada i razvoja Zajednice Susret. Kroz četvrt stoljeća rada želimo prikazati povijest Zajednice kroz koju je prošlu više od deset tisuća korisnika i njihovih obitelji. O doprinosu Zajednice Susret korisnicima, njihovim obiteljima i društvu u cjelini  želimo ostaviti dokumentirani trag u obliku Monografije. Provedbom projekta želimo skrenuti pozornost javnosti na probleme ovisnosti koji su  danas, s obzirom na pojavu novih ovisnosti (kocka, internet i sl.)  i sintetičkih droga, daleko razorniji za pojedinca i obitelj nego prije 25 godina.  Svjesni da se o tom problemu samo prigodno govori, želimo upozoriti da se stručnim radom poput našega može preventivno djelovati kako bi se na vrijeme spriječila bolest ovisnosti. Također želimo pozitivnim pričama iz života naših korisnika i njihovih obitelji pokazati kako je moguće izaći iz pakla droge i vratiti se obitelji i društvu kao koristan član, a ne teret.
Kroz reklamne materijale i događaje organizirane u povodu 25.-te obljetnice, te intenzivnu psisutnostu medijima, skrenut ćemo pažnju stručne i šire javnosti na naš rad i navedene probleme.

Financira: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska županija 

SVAKI ZID JE VAŽAN - GRADIMO ZAJEDNO

Projekt: SVAKI ZID JE VAŽAN - GRADIMO ZAJEDNO

Trajanje projekta: 01.04.2017. do 30.10.2017.

Kratko opis projekta: Suhozid je građevina od prirodnog kamena napravljena bez korištenja vezivnog materijala. Vještina građenja suhozida tradicijsko je naslijeđe mediteranskog prostora te možemo reći da su suhozidi osnovni element kulturnog krajolika hrvatskog primorja. Dalmatinski suhozidi su jedinstveni spomenik ruralne arhitekture – kako  pišu prof. Joško Božanić i povjesničar umjetnosti Josip Belamarić. Naša povijest je potpuno neodvojiva od kamena i krša i mi smo zaduženi za revitalizaciju tradicijskih vještina. Kod gradnje suhozida nije samo riječ o stvaranju fizičkog i prostornog reda već je to i socijalno inkluzivan posao u kojem sudjeluju svi. Kroz ovu akciju ne želimo samo obnoviti suhozide koji su masovno porušeni i uništeni, nego želimo ukazati na uništavanje djela dalmatinske baštine, također želimo još više unaprijediti dobru suradnju ovisnika u tretmanu s lokalnim stanovništvom što uvelike doprinosi rušenju međusobnih predrasuda, i na kraju želimo dati svoj doprinos u očuvanju ekološkog okruženja. Naime suhozidi pružaju vrijedna utočišta za razne biljke i životinje kao što su gušteri, žabe, pčele, razni i rijetki kukci bez kojih ne možemo zamisliti buduću sliku prirode i okoliša

Partneri: Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET 

Sufinancira: ČISTOĆA d.o.o. Split

Preventivni program MOST

Trajenje projekta: 01.05.2017.-31.12.2017.

Kratki sažetak projekta: 

Projekt je usmjeren selektivnoj i indiciranoj prevenciji rizičnog ponašanja djece i  mladih u dobi od 14-21 godina, kao i onima s već razvijenim poremećajima u ponašanju, uključivši sve vrste ovisnosti i mlade u sukobu sa zakonom – kojima su izrečene posebne obveze definirane Zakonom o sudovima za mladež iz čl.10 točka 10. i 11. kao i temeljem Zakona o prekršajima.

Ciljevi projekta su suzbijanje i sprječavanje pojave svih vrsta  ovisnosti među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, s osobitim naglaskom na realizaciju posebnih obveza tj. mlade u sukobu sa zakonom.

Konkretne aktivnosti bit će usmjerene na razvoj zdravih stilova života, te će se ponudom pozitivnih sadržaja umanjivati učinak rizičnih čimbenika i to kroz: trening socijalnih, životnih i komunikacijskih vještina, kreativne radionice za razvoj pozitivnih potencijala te individualni i grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu. 

Partneri na projektu: 

  • Dom zdravlja Zagreb-zapad (Centar za mentalno zdravlje u zajednici); Ulica baruna Filipovića 11, Zagreb
  • Centar za krizne situacije, Kneza Višeslava 11, Zagreb

Projekt  sufinancira: Grad Zagreb

 

Projekt: "Pokreni se, za život bori se"

 

Trajanje projekta: 04.11.2015. do 03.11.2016.

Kratki sažetak projekta: Obogaćivanje psihosocijalnog tretmana ovisnika, buđenja želje za životom, za buđenjem osjećaja, općenito životne energije kod ovisnika na smještaju koji se zbog dotadašnjeg stila života pretvore u biljke koje hodaju.

Opći cilj projektnog prijedloga: Smanjenje pojavnosti bolesti ovisnosti unaprijeđenjem, poboljšanjem kvalitete i dodanom vrijednosti u provođenju psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u terapijskoj zajednici.

Posebni cilj projektnog prijedloga: Podizanje kvalitete psihosocijalnog tretmana u našim terapijskim zajednicama putem dodane vrijednosti kojom će se motivirati što veći broj ovisnika na drag-free tretman. Dodana vrijednost sastoji se u provedbi ciklusa iskustveno kreativnih i psihoedukativnih radionica.

Aktivnosti će se provoditi u slijedećim županijama: Brodsko-posavska i Splitsko-dalmatinska županija.

Partner: Dom za ovisnike Zajednica Susret, Split

Finacijsku potporu dalo: Ministarstvo socijalne politike i mladih

 

Projekt: „OLDI“

Uslijed raznih kretanja (prema kojima su zamjenski programi bolji od zdravstvenih), broj starijih ovisnika je u stalnom porastu. Oni pripadaju socijalnoj grupi koja uslijed mnogih godina ovisnosti i mnogih ograničenja vezano za zdravlje, zapošljavanje, socijalne kontakte i kognitivne sposobnosti, pokazuje vrlo malo interesa za promjenu i aktivan životni stil.

Projekt: BENJAMIN

Projekt: BENJAMIN

Trajanje projekta: 01.10.2014 do 30.09.2015.

Kratki sažetak projekta: Projekt je usmjeren mladima, rizičnim skupinama, mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni, putem  radionica, pružanja savjetodavne i druge stručne pomoći.

Aktivnosti će se provoditi u slijedećim županijama: Grad Zagreb, Brodsko-posavska županija, Splitsko-dalmatinska županija

Partneri:

  1. Dom za ovisnike Zajednica Susret, Split
  2. Osnovna škola Okučani, Okučani
  3. Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb, Zagreb

Finacijsku potporu dalo: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Nacionalna zaklada za razvoj cilivnog društva odobrila je financijska sredstva Humanitarnoj organizaciji Zajednica Susret za institucionalnu podršku u programskom području Institucionalna podrška stabilizaiji i/ili razvoju udruge u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2014.. godine. Podrška je ugovarana za svaku godinu zasebno.  

Projekt "Bubamara-boravak za djecu"

Program „Bubamara-boravak za djecu“ namijenjen je djeci čiji su roditelji ovisnici koji mogu biti uključeni u neki vid psihosocijalnog tretmana, savjetovališta ili terapijske zajednice ili su u stabilnom supstitucijskom tretmanu. Program obuhvaća rad s djecom kojoj je  potrebna pomoć u svakodnevnom životu, od organiziranja boravka u slobodno vrijeme do  organiziranih slobodnih i edukativnih aktivnosti te pomoći u učenju.

Projekt "A ja"

Projekt „A ja“  provodi Udruga roditelja „Zajednica Susret“ - Zagreb , nevladina i neprofitna udruga građana osnovana 2001. godine s ciljem rada na prevenciji i pomoći ovisnicima i njihovim obiteljima. Partner na projektu je Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“i Udruga „Zajedno idemo dalje“.

Projekt je namijenjen braći i sestrama  naših  korisnika. Ta skupina mladih nije obuhvaćena sustavno organiziranim stručnim tretmanom, a želimo im pomoći da  postanu snažniji u svakodnevnoj borbi koja se otvara spoznajom da u obitelji imaju ovisnika. U sklopu projekta provodimo projektne aktivnosti, osobito socijalno-pedagoške aktivnosti, kroz direktan i neposredan savjetovališni rad, individualni i grupni rad, radionice, trening socijalnih vještina.

Trajanje projekta: 01.01.2015. do 31.12. 2015.

Financiranje: Grad Zagreb 

Projekt "I ja sam protiv droge"

Objavljeno: 09. Svibanj 2015.

Projekt „I ja sam protiv droge“ provodi Udruga roditelja „Zajednica Susret“ Zagreb, nevladina i neprofitna udruga građana osnovana 2001. godine  u partnerstvu s Humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“.

Projekt je namijenjen  ovisnicima, članovima obitelji ovisnika, konzumentima psihoaktivnih sredstava kojima se nudi edukacija i informiranje o mogućnostima tretman, pomoć  oko zbrinjavanja obiteljskog člana-ovisnika te psihosocijalna podrška.

Trajanje projekta: 01.01.2015. do 31.12.2015.

Financiranje: Grad Zagreb