O NAMA

  Humanitarna organizacija „Zajednica Susret" je nevladina i neprofitna udruga koja se bavi tretmanom ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki. Prva smo udruga koja se počela baviti ovisnošću u Hrvatskoj prije 25 godina. Kroz više od dva desetljeća rada i djelovanja postali smo poznati ne samo u Hrvatskoj nego i u našem širem okruženju. Imamo dvije terapijske zajednice Terapijski centar Ivanovac i Terapijski centar Cista Velika i dva savjetovališta: u Zagrebu i Splitu. Radimo po programu „Projekt Čovjek" (Progetto Uomo) koji je nastao sedamdesetih godina prošlog stoljeća u Italiji, a prilagođen je hrvatskim prilikama. Naš program „Projekt Čovjek" je naša prepoznatljivost, to nije  ni terapija ni metoda već  filozofija života i rada u našoj Zajednici i jedini mu je cilj upoznati samoga sebe, potvrditi vrijednosti  međusobnih odnosa i međuljudske solidarnosti. Program je u našim terapijskim centrima individualiziran, a koliko će tko ostati u njemu slobodna je odluka svakog pojedinca. Djelatnici naše udruge su profesionalci  (psiholozi, socijalni radnici, liječnici), educirani bivši ovisnici i volonteri. Program provodimo neposrednom suradnjom između ovisnika, njegove obitelji i „Zajednice Susret". Upravo takva suradnja pokazala nam se najučinkovitijom u postizanju pozitivnih rezultata u rehabilitaciji ovisnika. Veliki broj naših bivših korisnika danas uspješno žive i rade. Zajednica Susret je od 2004. godine članica Europske federacije terapijskih zajednica (Euro Tc- European Tretment Centres of Drug addiction) -  (http://www.eftc-europe.com/). VIZIJA Težimo ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih mogućnosti u kojem i ovisnička populacija ima pravo na novi život nakon izlaska iz pakla ovisnosti.   MISIJA Prilagođavanje konkretnoj osobi  i odgovori na konkretan problem naša su misija. Cilj nam je osnaživanja osoba u potrebi  i unaprjeđenje socijalnih usluga  radi jačanja suradnje između civilnog društva i terapijske zajednice i savjetovališta.                  

O NAMA

O NAMA

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret" je nevladina i neprofitna udruga koja se bavi  tretmanom ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki, te drugim oblicima ovisnosti. Prva smo udruga koja se počela baviti ovisnošću u Hrvatskoj, a osnovani smo 1992. godine s ciljem prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti, pružanja socijalnih usluga i pomoći osobama s problemom ovisnosti . Udruga trenutno ima 8 zaposlenika na projektima, a djelatnici naše udruge su profesionalci  (psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog, politolog, koordinator projektnih aktivnosti, educirani bivši ovisnici i volonteri). Program provodimo neposrednom suradnjom između osoba s problemom ovisnosti, njihovih obitelji i Zajednice Susret. Upravo takva suradnja pokazala se najučinkovitijom u postizanju pozitivnih rezultata u rehabilitaciji ovisnika. Veliki broj naših bivših korisnika danas uspješno žive i rade. a stručni tim, osim projektnih aktivnosti, provodi i pripremu korisnika za prihvat u psihosocijalni tretman u terapijskim centrima na području Republike Hrvatske.

Kroz više od četvrt stoljeća rada i djelovanja postali smo poznati u širem okruženju Jugoistočne Europe. Udruga ima 2 savjetovališta, u Zagrebu i Splitu, a osnovala je zasebne pravne subjekte – Dom za ovisnike „Zajednica Susret“ (ustanova) i Udrugu roditelja „Zajednica Susret“-Zagreb. Svi pravni subjekti partnerski nastupaju te se nadopunjavaju u aktivnostima i pružanju usluga. Dom za ovisnike „Zajednica Susret“ bavi se provođenjem psihosocijalnog tretmana metodom terapijske zajednice kroz filozofiju „Projekt Čovjek“ (Progetto Uomo) koji je nastao sedamdesetih godina prošlog stoljeća u Italiji, a prilagođen je hrvatskim prilikama. U sklopu ustanove djeluju dva terapijska centra: centar Ivanovac i Prihvatni centar Cista Velika. Naš program „Projekt Čovjek" koji provodimo u terapijskim centrima je naša prepoznatljivost, to nije  ni terapija ni metoda već  filozofija života i rada u našoj Zajednici i jedini mu je cilj upoznati samoga sebe, potvrditi vrijednosti  međusobnih odnosa i međuljudske solidarnosti. Program koji provodimo u je u našim terapijskim centrima individualiziran, a koliko će tko ostati u njemu slobodna je odluka svakog pojedinca.

Kroz naša dva savjetovališta u Zagrebu i Splitu prošlo je tijekom 2019. godine gotovo 1000 korisnika (riječ je o osobama s problemom ovisnosti te članovima njihovih obitelji) te je održano više od 3500 razgovora, savjetodavnih, individualnih, obiteljskih ili stručnih. Trenutno provodimo 7 projekata: 4 nacionalna, od kojih su dva trogodišnji programi; dva EU projekta od kojih smo u jednom nositelji a u drugom partneri, te jedan međunarodni projekt Erasmus+.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ provodi aktivnosti usmjerene prevenciji ovisnosti, pružanju psihosocijalne pomoći ovisnicima i članovima njihovih obitelji te pružanju podrške osobama u fazi resocijalizacije. Najvećim dijelom se financiramo kroz projekte, a manjim dijelom kroz donacije.

Korisnici naših usluga su osobe s problemom svih vrsta ovisnosti (droga, alkohol, kocka, online ovisnosti…); mladi koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti kod kojih je došlo do problema u ponašanju, ali još nije došlo do razvijanja ovisničkog sindroma; osobe u fazi resocijalizacije; članovi obitelji osoba s problemom ovisnosti te šira zajednica. Udruga također provodi različite oblike edukacija i aktivnosti koje su usmjerene na stručnjake vanjskih institucija koji su u posrednom ili neposrednom radu s našom korisničkom skupinom.

Surađujemo s ustanovama i drugim pravnim osobama kao što su centri za socijalnu skrb, Ministarstvo pravosuđa (Uprava za zatvorski sustav i probaciju), Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, škole i fakulteti, Ministarstvo zdravstva, Vladini uredi, Grad Zagreb, Zagrebačka županija te druge županije u RH, brojne zdravstvene ustanove te lokalna zajednica. U provođenju programa i projekata surađujemo s raznim državnim i javnim institucijama, ustanovama i udrugama koji se bave sličnim ili istim problemima. Na taj se način jačamo međusektorsku suradnju i povećavamo razinu uspješnosti provedbe projekata ili programa.

Zajednica Susret je od 2004. godine članica Europske federacije terapijskih zajednica (Euro Tc- European Tretment Centres of Drug addiction) 

Od 2018. godine udruga je članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba.

Od 2019. godine udruga je registrirana za pružanje socijalnih usluga te upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koju pružaju socijalne usluge pri Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

 

VIZIJA

Težimo ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih mogućnosti u kojem i ovisnička populacija ima pravo na novi život nakon izlaska iz pakla ovisnosti.

MISIJA

Prilagođavanje konkretnoj osobi  i odgovori na konkretan problem naša su misija. Cilj nam je osnaživanja osoba u potrebi  i unaprjeđenje socijalnih usluga  radi jačanja suradnje između civilnog društva i terapijske zajednice i savjetovališta.

 

Dokumenti

Psihosocijalni tretman ovisnika

Operativni plan Zajednice Susret za 2022.

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2021.

Financijsko izvješće Zajednice Susret za 2021.

Napomena: Financijska izvješća Zajednice Susret dostupna su  od 2013. godine na liknu https://banovac.mfin.hr/rnoprt/

Operativni plan Zajednice Susret za 2021.

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2020.

Financijsko izvješće Zajednice Susret za 2020.

Operativni plan Zajednice Susret za 2020.

Etički kodeks zaposlenika Doma za odrasle osobe ovisnike o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti „Zajednica Susret“

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2019.

Financijsko izvješće Zajednice Susret za 2019.

Operativni plan Zajednice Susret za 2019.

Financijsko izvješće Zajednice Susret za 2018.

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2018.

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2017.

Finacijski izvještaj Zajednice Susret za 2017.

Operativni plan Zajednice Susret za 2018.

Izvješće o radu Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET za 2016.

Financijski izvještaj Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET za 2016.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijska izvješća za 2016. godinu Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET

Strateški plan Zajednice Susret 2017. - 2022.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2016.

Finacijski izvještaj Zajednice Susret za 2016.

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu

Operativni plan „Zajednica Susret za 2017.

Operativni plan Zajednice Susret za 2016.

Naputak o načinu provodbe postupka bagatelne nabave

Operativni plan Zajednice Susret za 2015.

Strateški plan Zajednice Susret 2013. - 2016.

Statut Humanitarne organizacije "Zajednica Susret"

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2015

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2014

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2013

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2012

Izvješće o radu Zajednice Susret za 2011

 

"Projekt Čovjek" - Filozofija

 
Ovdje smo jer nema skloništa gdje se možemo skloniti od nas samih.
Dokle god se osoba ne suoči s drugima i ne ogleda u njenim očima i njenom srcu bježi.
 
Dokle god ne dozvoli da razotkriju njene tajne iz njih nema izlaza.
Onaj tko se boji biti upoznat ne može upoznati sebe samoga niti druge, ostaje sam.
 
Gdje se možemo bolje ogledati nego jedni u drugima. I tako zajedno osoba se može konačno i jasno pokazati sama sebi, ne više kao div iz svojih snova i patuljak svojih strahova nego kao čovjek koji je dio cjeline kojoj daje svoj doprinos.

Na ovom tlu svi mi možemo pustiti korijenje i rasti, ne više sami kao u smrti nego živi sebi i drugima.

Filozofija se u svim centrima čita svakog jutra i ima svoje posebno značenje u životu Zajednice. Iz nje proizlaze i sva druga životna shvaćanja i vrijednosti koje se ponovno mogu otkriti u programu.

Predsjednica

ŽIVOTOPIS

 

Osobni podaci

Ime i prezime:                                Miroslava Rožanković

Datum i mjesto rođenja:                10. rujna 1965., Glina

Obrazovanje

 • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Centar usmjerenog obrazovanja „Luka Bačak“, Glina
 • Osnovna škola Glina

Stručna sprema i struka

 • Diplomirani politolog (dipl. politolog)
 • zanimanje – novinarka
 • zanimanje – stručnjakinja za odnose s javnošću

Dodatne edukacije

 • Škola za odnose s javnošću i komunikacijski management, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
 • PR manager

Radno iskustvo

 • 1984. - 1989. novinarka Studentskog lista i Poleta
 • 1992. - 2008. novinarka, kolumnistica i politička komentatorica u dnevno-političkom listu Vjesnik d.d.
 • 1994. - 1996. prati rad Ministarstva obnove i razvitka
 • U vrijeme obnove Republike Hrvatske informira javnost o aktualnim poslovima resornog ministarstva i ministra obnove prof. dr. Jure Radića i njegovih pomoćnika.
 • 1991. - 1995. prati rad Vladinog Ureda za prognanike i izbjeglice. U vrijeme najžešćeg izbjegličkog vala u Hrvatskoj, kad je u jednom trenutku brojka dosegla 200.000 izbjeglih i prognanih ljudi, izvještava o kompleksnoj humanitarnoj problematici, surađuje s vodećim ljudima tog sektora tada na čelu s dr. Adalbertom Rebićem te njegovim nasljednicima.
 • 1996. - 1999. prati rad Ureda prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja. Vrijeme političkih turbulencija u Podunavlju prati kao izvjestiteljica s terena i komentatorica.
 • 2001. - 2008. prati politički rad predsjednika RH Stjepana Mesića kroz dva mandata Izvještava s mnogobrojnih putovanja u zemlji i inozemstvu, piše komentare, analize, intervjue...).
 • 2001. - 2008. prati rad Vlade RH i Sabora RH kroz svakodnevno izvještavanje, brojne intervjue, komentare i analize.
 • 2008. - 2012. radi kao savjetnica za medije u Institutu IGH d.d. 
 • 2012. - 2019.  radi u nevladinom sektoru  
 • U šesnaest godina novinarstva stekla reference kao novinarka koja je prošla sve profesionalne izazove, od gradske rubrike i unutarnje politike do statusa komentatorice i kolumnistice
 • Više od desetljeća iskustva u PR-u kroz rad u državnom, privatnom i nevladinom sektoru 
 • 2008. - 2012. Savjetnica za medije u Institutu IGH d.d.

 • Prezentacija tvrtke kroz javne istupe
 • Korporativno komuniciranje
 • Savjetovanje članova Uprave Instituta IGH u okviru odnosa s javnošću
 • Sudjelovanje u radu upravnih tijela
 • Savjetnica za medije direktoru Instituta IGH i njegovim pomoćnicima, te sektorskim direktorima
 • Izrada i pribavljanje stručnih analiza u okviru odnosa s javnošću
 • Analiza medijskih sadržaja i njihovog utjecaja na sektorske politike
 • Analiza gospodarskih i društvenih procesa i predviđanje njihovih posljedica na tvrtku
 • Pribavljanje ekspertiza iz područja odnosa s javnošću relevantnih za tvrtku
 • Upravljanje informacijama, odnosima s medijima i odnosima s javnošću
 • Suradnja s medijima
 • Sudjelovanje u planiranju stručnih medijskih kampanja
 • Izrade brošura i drugih promotivnih materijala
 • Uređivanje web stranice
 • 2012. - 2019. Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i komunikaciju u Humanitarnoj organizaciji “Zajednica Susret”
 • Savjetovanje predsjednika organizacije u odnosima s javnošću
 • Izrada i vođenje edukativnih kampanja
 • Sudjelovanje u izradi politike i strategije kuće
 • Organiziranje i moderiranje tematskih konferencija i okruglih stolova
 • Praćenje medijskih objava i izvještavanje o temi ovisnosti
 • Praćenje i uređivanje web stranice Zajednice Susret
 • Praćenje i uređivanje Facebook stranice Zajednice Susret
 • Prikupljanje podatka i informacija neophodnih za izvještavanje i informiranje javnosti
 • Organiziranje i moderiranje konferencija za novinare
 • Aktivno surađivanje s medijima
 • Glasnogovornički poslovi
 • Analiziranje medijskog izvještavanja
 • Upravljanje dnevnim aktivnostima vezanim uz odnose s javnošću
 • Obilazak terapijskih centara
 • Prikupljanje stručne literature
 • Organiziranje edukacijsko- informacijske radionice za korisnike i djelatnike
 • Rad na projektima
 • Prikupljanje donacija
 • Senzibiliziranju javnosti za potrebe marginaliziranih skupina društva
 • Uređivanje i priprema brošura
 • Medijska promocija udruge i problema ovisnika kao socijalne kategorije
 • Držanje predavanja i radionica iz područja medija i odnosa s javnošću
 • Priprema i uređivanje brošura
 • Organiziranje brojnih javnih događanja
 • Pisanje i uređivanje Monografije Zajednice Susret
 • Ožujak 2016. – Studeni 2016. Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Glasnogovornica
 • Organizacija poslova vezanih uz sredstva javnog informiranja i pravodobnu dostupnost informacija na web stranici ministarstva iz djelokruga rada ministrice i ministarstva
 • Složeni stručni i savjetodavni poslovi vezani uz komunikacijsku strategiju ministrice i ministarstva
 • Prikupljanje podataka za izvještavanje javnosti, sastavljanje priopćenja i odgovora na upite medija
 • Praćenje i analiza medijskih sadržaja i njihovih utjecaja na sektorske politike
 • Upravljanje informacijama, odnosima s medijima i odnosima s javnošću
 • Suradnja s medijima
 • Organizacija konferencija za novinare, Okruglih stolova, tribina i slično…

Vještine i sposobnosti

 • Rad na terenu, bogata socijalna mreža suradnika i poznanika
 • Humanitarni rad, volontiranje i sudjelovanje u brojnim humanitarnim akcijama
 • Lobiranje
 • Iskustvo rada u pisanju i ocjenjivanju projekata
 • Organizacijske sposobnosti (organizacija tematski raznolikih konferencija, stručnih skupova, priprema tiskanih izdanja, organizacija donatorskih večera, humanitarnih call centara, raznih priredbi i društvenih događanja)
 • Iskustvo rada u socijalnoj problematici
 • Poznavanje rada na računalu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Vozački ispit - B kategorija, aktivni vozač
 • Komunikacijske vještine i vještine pisanja
 • Orijentiranost na cjeloživotno učenje i konstantno profesionalno usavršavanje
 • Sposobnost rada u timu

Osnivač udruge

 Utemeljiteljica Humanitarne organizacije „Zajednica Susret" je Bernardica Juretić, mag. psih. Udrugu je osnovala 1990. godine nakon povratka iz Italije, a 1992. godine otvorila je prvu hrvatsku terapijsku zajednicu (komunu) u Cisti Velikoj nedaleko Splita.

Bernardica Juretić, rođena 18.08.1963. u Srijanima.

Nakon završene srednje medicinske škole završila studij psihologije na Universita' Pontificia Salesiana u Rimu na temu «Smisao ljudske patnje u svjetlu Franklove logoterapije». Magistrirala je odgojne znanosti, smjer psihologija na Universita' Pontificia Salesiana na temu oboljeli od AIDS-a s psihološkog gledišta".

Radno iskustvo

2019. - Ravnateljica Doma za odrasle osobe ovisnike o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti ZAJEDNICA SUSRET
2016. - Ministarstvo socijalne politike i mladih
2010.- 2016. - Ravnateljica Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET
2012. - Vanjski član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Sabora RH
2008. - 2011. Pomoćnica direktora, direktorica Odjela za upravljanje ljudskim potencijalima Institut IGH
2003. - 2008. Predstojnica Ureda Vlade Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
2004. - Predavač, smjer radni terapeut - doedukacija iz ovisnosti, Visoka zdravstvena škola
2002. - Predsjednica Stručnog savjeta, Ureda za suzbijanje zlobuporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske
2001. - 2003. - Predstojnik Terapijskog Centra Čivo, Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET
2000. - Otvorila terapijsku zajednicu za tretman ovisnika u Banja Luci
1994. - Imenovana Nacionalnim koordinatorom za nevladine udruge iz područja prevencije i tretmana ovisnosti, Vlada RH
1991. - Imenovana članicom Nacionalne Komisije za borbu protiv ovisnosti , Vlada RH
1992. - 1996. - Otvorila tri terapijske zajednice; TZ Paučje, TZ Ivanovac, TZ Čiovo kao i tri savjetovališta
1990. - 1991. – do danas Osnivač Humanitarne organizacije “Zajednica Susret”, prve nevladine udruge za prevenciju i tretman ovisnika o drogama na području bivše Jugoslavije u Splitu čija je predsjednica do danas. Osnivač prvog Savjetovališta za prevenciju i posljedice ovisnosti u Splitu, otvorila prvu terapijsku zajednicu za tretman ovisnika na području Jugoistočne Europe, u Cisti Velikoj kod Splita
1984. - 1986. - Medicinska sestra u domu za starije osobe, Elderly People's Home in Caritas Altenhein Freyung, Germany

Obrazovanje i osposobljavanje

2015. - Stalni sudski tumač za talijanski jezik (na vrijeme od četiri godine), Županijski sud u Zagrebu 
2008. - 2009. - Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Gestioni e Management, Executive Master
1995. - Upisala doktorat, Universita' Pontificia Salesiana in Rome, Italy
1990. - Magistrirala odgojne znanosti, smjer psihologija na temu „Oboljeli od AIDS-a s psihološkog gledišta“, Universita' Pontificia Salesiana in Rome, Italy
1988. - Diplomirala psiholigiju na temu «Smisao ljudske patnje u svjetlu Franklove logoterapije», Universita' Pontificia Salesiana in Rome, Italy
1982. - Medicinska sestra, Medicinska škola Dubrovnik
1978. - Osnovna Škola “25 maj" Srijane, Srijane 43, 21205 Donji Dolac

Organizacijske vještine i kompetencije

1990. - 2004. održavala predavanja, javne tribine, okrugle stolove u zemlji (u svim gradovima i po otocima u Hrvatskoj) i inozemstvu (Njemačka, Italija, Austrija, Švicarska, Bosna i Hercegovina). Od 1990. do 2004. sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama i seminarima kao predavač i sudionik.

Edukacije

1988. tečaj specijalizacije za rad s oboljelila od AIDS-a pri „Caritas Italiana“ u Rimu 1989. edukacija iz autogenog treninga 1988.-1990. edukacija iz logoterapije 1988.-1990. edukacija za rad u terapijskim zajednicama 1992.-1994. sudjelovanje u superviziji voditelja terapijskog programa „Progetto Uomo“ iz Brescie (Italia) diploma MS II Goethe Instituta iz Freiburga u Njemačkoj za razumijevanje španjolskog i portugalskog jezika 2009. Pohađala seminar ISO 9001:2008: Glavne promjene i proces prijelaza 

Publikacije 

1988. - 2004. objavljivala radove u «Orientamenti pedagogici», «Anime e corpi», «Kateheza», «Đakovački Vjesnik», «Tribina za mlade» Godinu dana pisala kolumnu u tjedniku Panorama Godinu dana pisala za tjednik Glorija Pisala za dnevnik Glas Slavonije Radovi sa kongresa i seminara objavljeni su u zbornicima radova istih.

Jezici

Njemački, talijanski, engleski, španjolski i portugalski.

 

Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A

Skraćeni naziv:  Zajednica Susret

OIB: 57535412801

Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2

e-mailzagreb@zajednica-susret.hr

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.