• O NAMA
 • Objavljeno
 • Pročitano 1580 puta

Predsjednica

 

Osobni podaci

 • Ime i prezime: Suzana Horvat Kutle
 • Datum i mjesto rođenja:  20. srpnja 1961., Zagreb
 • Adresa stanovanja:  Zagreb

Obrazovanje i nagrade

 • Osnovna škola
 • Nagrada Fonda braće Ribar
 • Srednja škola- Pedagoški obrazovni centar “Bogdan Ogrizović“
 • Nagrada oslobađanja od polaganja mature
 • Fakultet za defektologiju/ Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet/
 • Rektorova nagrada
 • Upisan i odslušan magisterij 2 g ERF

Stručna sprema i struka

 • Magistra socijalne pedagogije (mag.soc.paed)
 • pedagoško-defektološka struka za poremećaje u ponašanju

Dodatne edukacije - značajnije

 • Realitetna terapija
 • Obiteljska medijacija
 • Obiteljska sistemska terapija
 • Psihološke krizne intervencije
 • Osnove transakcijske analize
 • MBTI
 • Rješavanje konflikata
 • Obiteljsko nasilje
 • Međusektorska suradnja  u obiteljsko pravnoj, prekršajnoj i kaznenopravnoj zaštiti djece, mladeži i obitelji
 • Izgradnja i vođenje tima
 • Traumatska iskustva djece
 • Trener trenera za Socijalne/životne vještine (koautor programa)
 • Senzitiviti trening
 • Grupni rad
 • Individualni rad
 • Savjetodavni rad
 • Timski rad i rukovođenje
 • I niz  drugih …..

Radno iskustvo

 • Radno iskustvo počinje stjecati već tijekom 2. godine studija, na preporuku profesora, kao vanjski suradnik Centra za socijalni rad Trnje i voditelj sudske odgojne mjere Pojačana briga i nadzor
 •  1984. – 1986. Centar za odgoj djece i omladine Dugave – poslovi defektologa/socijalnog pedagoga/ u dijagnostičkom timu  i poslovi  grupnog odgajatelja (iskustvo s muškom i ženskom populacijom). Odmah po završetku studija dobiv prvi posao u Centru za odgoj djece i mladeži Dugave, ustanovi u kojoj je  uočena tijekom obavljanja stručne prakse kroz kreativnost i angažiranost u radu
 • 1886. – 1993. Centar za socijalni rad Trnje (Zagreb) – poslovi socijalnog pedagoga u Referadi za djecu s poremećajima u ponašanju i maloljetničku delinkvenciju  (korisnici na koje se primjenjuju mjere obiteljsko pravne i/ili kazneno pravne zaštite temeljem Zakona o sudovima za mladeži i/ili Obiteljskog zakona i Zakona o socijalnoj skrbi – među kojima je svakako bilo i ovisničke populacije)
 • 1993. – 1995. Ministarstvo rada i socijalne skrbi – savjetnički poslovi u području rada s djecom, mladima i obitelji (što je uključivalo područje prevencije i kurative,  međuresorno postupanje s različitim sustavima, kao i korisnike s različitim poremećajima u ponašanju te njihovu sveobuhvatnu zaštitu)
 • 1995. – 2008. Udruga SOS Dječje selo Hrvatska - ravnateljica SOS-Društveno-razvojnog centra Herman Gmeiner - ustanove koja ima zadaću osmišljavanje i uvođenje različitih programa, za korisnike i djelatnike, s ciljem podizanja kompetencija rada stručnih djelatnika i SOS-mama/teta/ te doprinosa tretmanu i smanjenju segregacije djece i mladih na smještaju u Udruzi SOS-Dječje selo Hrvatska (Lekenik i Ladimirevci), odnosno njihovoj socijalnoj uključenosti. Posebice je naglasak bio na osmišljavanju i realiziranju radionica i programa terapeutskog sadržaja usmjerenih na njihove specifične probleme i potrebe. Centar je ujedno imao zadaću, kroz osmišljavanje različitih akcija, doprinositi popularizaciji ideje SOS-a i prikupljanju donacijske potpore radu udruge.
 •  voditelj SOS -Stambene zajednice za mlade, s korisnicima koji se pripremaju za samostalni život.
 • 2008. – 2012. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – načelnički poslovi u području skrbi za djecu, mlade i obitelj, žrtve trgovanja, nasilja u obitelji, ovisnike, djecu bez pratnje te međunarodnoj zaštiti djece i projektima (unapređenje stručnog rada na području RH svih dionika mreže sustava socijalne skrbi umrežavanjem i suradnjom s akademskom zajednicom npr. ERF-om, Studij za socijalni rad, Policijska akademija,  sudjelovanjem u raznim tuzemnim i EU projektima – njihovom osmišljavanju, odobravanju i provođenju, kreiranjem novih zakonskih i podzakonskih rješenja, osmišljavanje edukacija u svrhu ujednačavanja stručne prakse i unapređenja iste … )
 • Siječanj 2013. - lipanj 2013. – Ministarstvo socijalne politike i mladih – poslovi višeg stručnog savjetnika
 • Lipanj 2013. - ožujak 2015. Ministarstvo pravosuđa / zatvorski sustav – savjetnički poslovi u zatvorskom sustavu u službi za posebne programe u radu sa zatvorenicima, što je uključivalo kreiranje novih programa (autorica programa socijalnih vještina) uz razvoj postojećih od kojih je jedan i tzv. PORTOS – usmjeren specifično na ovisnike
 • Travanj 2015—svibanj 2016. Ministarstvo pravosuđa – Centar za izobrazbu – voditeljski poslovi koji su uključivali kreiranje i uvođenje sustavnog obrazovanja za zatvorsku populaciju i osmišljavanje postpenalnog prihvata
 • 1. lipanj 2016. -    Ministarstvo socijalne politike i mladih – Kabinet ministrice – savjetnica ministrice
Vještine i sposobnosti
 • Komparativna prednost kroz poznavanje rada sustava zdravstva, pravosuđa i socijalne skrbi
 • Komparativna prednost kroz rad na terenu sa svim kategorijama korisnika (ustanove i centar za socijalnu skrb), u državnoj upravi (tri različita ministarstva) i u humanitarnoj udruzi / organizaciji civilnog društva (Udruga SOS-Dječje selo Hrvatska)
 • Višegodišnje sudjelovanje u ocjenjivanju projekata  (uključujući Vladin ured za droge)
 • Kreativnost
 • Organizacijske sposobnosti (osim kroz redovno rukovođenje, organizirano je niz konferencija, stručnih skupova, tiskanje izdanja, likovnih i keramičarskih kolonija, prodajnih aukcija i izložbi slika, raznih priredbi i društvenih događanja
 • Poznavanje rada na računalu
 • Služenje engleskim jezikom
 • Vozački ispit - B kategorija
 • Komunikacijske vještine i vještine pisanja
 • Visok prag tolerancije i poznavanje tehnika nenasilnog rješavanja sukoba (medijator)
 • Orijentiranost na cjeloživotno učenje, uz sposobnost rada u timu

 

Poslijednja izmjena dana Petak, 20 Srpanj 2018 19:51
(0 glasova)