person_outline
search
  • Objavljeno
  • Pročitano 24 puta

Radionice i edukacije projekta Upoznaj me, nauči me, zaposli me! u 2019. godini

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, u partnerstvu s Udrugom „Vestigium“ i Hrvatskom mrežom za beskućnike, od 1. rujna 2018. provodi projekt Upoznaj me, nauči me, zaposli me! (kodni broj: UP.02.1.1.06.0005) u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. U rujnu smo obilježili prvu godinu provedbe projekta, čime nam ostaje još jedna za odraditi (trajanje projekta 1.9.2018.-01.09.2020.). Projekt se provodi na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Splitsko-dalmatinske te Brodsko-posavske županije, a financiran je 100%-tnim iznosom od 1.499.276,68 kuna. Cilj projekta je povećanje razine znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika o drogama kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost te ojačati kapacitete stručnog osoblja za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima prilikom uključivanja na tržište rada.

S ciljem jačanja kapaciteta stručnog osoblja za pružanjem sustavne podrške liječenim ovisnicima prilikom uključivanja na tržište rada u 2019. godini organizirali smo dvije od ukupno tri edukacije za stručnjake, a prva je održana u prosincu 2018. pod vodstvom dr.sc. Ivana Ćelića, specijaliste psihijatra.

Edukaciju pod nazivom „Tehnike motivacije za promjenu i razvoj odgovornosti za odnos i postignuće“ vodio je Izv. prof. dr. sc. Zoran Zoričić, specijalist psihijatrije, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti, voditelj Referentnog centra za ovisnosti i o drogama Ministarstva zdravstva pri KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, a održana je od 6. do 8. veljače 2019. godine u prostorijama Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ (II Cvjetno naselje 17a, Zagreb). Teme kao što su „ Propitivanje stavova o ovisnosti i ličnosti korisnika“, „Vještine inicijalnog razgovora s ovisnikom“, „Motivacija ovisnika za liječenjem“, „Motivacija obitelji za sudjelovanjem u tretmanu“ te „Osjećamo li se motivirano“ pratilo je 23 sudionika iz različitih institucija i udruga (Udruga Terra, Udruga Oaza, Udruga Vida, Udruga PET PLUS, Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET, Hrvatska mreža za beskućnike, Udruga za kreativan i socijalni rad, Udruga Mondo Nuovo, Kaznionica u Lepoglavi, NPB „Dr. Ivan Barbota“ Popovača te Centra za socijalnu skrb Zagreb (podružnica Dubrava).

Edukacija „Jačanje kapaciteta asistenata za posttretmanski prihvat“ održana je u Splitu, od 11. do 13. lipnja 2019. godine, a vodila ju je Bernardica Juretić Rožman, magistra psihologije te osnivačica Zajednice Susret. Predavanja su obuhvatila teme poput „Projekt čovjek“ i resocijalizacija – Odgoj za slobodu i rizik“, “Odlike terapeuta“, „Problem solving“ te „Prevencija sagorijevanja na poslu“. Na edukaciji je sudjelovalo 19 sudionika iz Doma za ovisnike „ZAJEDNICA SUSRET“ te Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“.

Osim aktivnosti namijenjenih stručnjacima, kroz 2019. godinu provodile su se i različite aktivnosti namijenjene osobama s problemom ovisnosti i beskućnicima. Tako su provedene radionice, edukacije te prvi ciklus osposobljavanja za računalnog operatera.

Prva radionica odnosila se na pisanje životopisa i molbi za posao. Provedena je u Terapijskom centru Ivanovac (2 grupe, 7.-8. 1. 2019. i 9.-10.1. 2019.) i Cista Velika (14.-15.1.2019.) te je na njima sudjelovalo 28 korisnika. Radionica o poduzetništvu i mogućnostima samozapošljavanja obuhvatila je ukupno 50 korisnika, a provedena je u Terapijskom centru Ivanovac (2 grupe, 16.-19.2.2019. i 20.-23-2.2019.) te Cista Velika (25.- 28.2.2019.).

Komunikacijske i prezentacijske vještine obuhvatile su 25 korisnika u već navedenim centrima te su provedene u tri grupe (TC Ivanovac - 25.-27.3.2019. i 28.-30.3.2019.; TC Cista Velika 1.-3.4.2019.). Na zadnjoj radionici o samopouzdanju i motivaciji sudjelovala su 42 korisnika, a prevedena je u svibnju ove godine (TC Ivanovac - 1.-3.5.2019. i 20.-22.5.2019.; TC Cista Velika 8.-10.5.2019.).

Sve radionice temeljile su se na metodologiji i principima neformalnog učenja. Korisnici su učili kroz diskusije, prezentacije, simulacije i razne praktične vježbe. Predavači su im pružali teorijsku pozadinu pojedine teme, dok su korisnici kroz iskustveno učenje imali priliku vježbati naučeno.

Osim radionica, provedene su i različite edukacije. Prva u nizu bila je edukacija o uzgoju bilja u zaštićenom prostoru. Korisnici Terapijskog centra Cista Velika imali su priliku sudjelovati u procesu postavljanja plastenika te edukacije o brizi i njezi biljaka u takvoj okolini te sada uživaju u plodovima svoga rada. Tako su sami sudjelovali u uzgoju bilja koje sada samostalno pripremaju u obliku ukusnih i zdravih obroka. Edukaciju je pohađalo 16 korisnika, a provedena je od 17.6. do 17.7.2019., nakon čega su korisnici sami preuzeli brigu o uzgoju (uz povremene stručne supervizije). Druga edukacija provedena je u Terapijskom centru Ivanovac, u periodu od 14. do 18. 10. 2019. godine, a bila je vezana uz uramljivanje. Edukaciju je pohađalo 16 korisnika. Korisnici su kroz pet dana edukacije imali priliku usvojiti i praktično primijeniti znanja i vještine vezane uz kreativan proces uramljivanja. Osim što su upoznati s vrstama okvira, potrebnim alatom i metodama rada, mogli su se kreativno izraziti i stvoriti svoja umjetnička djela. Uz usvajanje znanja i vještina vezanih isključivo uz uramljivanje, usvajali su i druge transverzalne vještine koje će im biti od koristi u radnom okruženju. U 2019. godini provedena je još jedna edukacija u Terapijskom centru Cista Velika – Izrada predmeta od keramike. Od 18.11. do 28.12.2019. godine, 17 korisnika upoznavalo se s procesom pripreme, oblikovanja, sušenjem, pečenjem te ukrašavanjem gline.

Svi proizvodi i prava mala umjetnička djela nastala na navedenim edukacijama, kao i ona koja će nastati kroz 2020. godinu, izložit će se na sajmu koji je planiran u lipnju 2020. godine.

Kako smo početkom projekta otvorili dva Radna centra, u Zagrebu i Splitu, u sklopu istih, osim individualnog savjetovanja, korisnicima se pomaže u procesu pronalaska posla te pripreme za aktivno uključivanje na tržište rada. Kroz 2019. godinu, osim starih korisnika, uključilo se 21 novi korisnik.

Kako bi povećali opseg njihovih znanja i vještina, korisnicima se nudi prilika osposobljavanja za računalnog operatera što se kasnije upisuje u e-radnu knjižicu. U 2019. godini osposobljavanje je provedeno na području splitskog Radnog centra (same edukacije održavale su se u TC Cista Velika) te je 9 korisnika uspješno završilo program osposobljavanja.

Nadalje, bilo je još aktivnosti u 2019. godini. Tako smo organizirali tri od planirane četiri informativne radionice u suradnji s HZZ-om, lokalnom samoupravom i drugim relevantnim dionicima. Tema prvih radionica bila je „Mogućnosti i izazovi u procesu (do)školovanja i zapošljavanja te poticaji za dugotrajno nezaposlene osobe – beskućnike i liječene ovisnike“ . Prva je provedena u Radnom centru Split 23.1.2019. godine (10 sudionika), a druga u Radnom centru Zagreb 17.5.2019. godine (12 sudionika). Treća radionica na temu „Integriranje ovisnika, beskućnika i dugotrajno nezaposlenih osoba kroz obrazovanje,

zapošljavanje ili stanovanje“ održana je u Splitu, 25.11.2019. godine, a pozivu se odazvalo 14 sudionika.

Poslijednja izmjena dana Utorak, 24 Ožujak 2020 12:55
(0 glasova)

Lenta2

Ovaj je projekt odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u okviru poziva Podrška socijalno uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. i financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.499.276,68 kuna, a koji traje od 01.09.2018. do 01.09.2020. Cilj projekta „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“ je povećati razinu znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika o drogama kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost, te ojačati kapacitete 20 stručnjaka za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima o drogama prilikom uključivanja na tržište rada. Tijekom projekta Zajednica će redovito obavještavati o provedbi projektnih aktivnosti putem društvenih mreža i službene stranice www.zajednica-susret.hr.

 

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.