person_outline
search
  • Objavljeno
  • Pročitano 1010 puta

Zaposlenjem do uspješne rehabilitacije

Zaposlenost se promatra kao bitan element uspješnog procesa rehabilitacije ovisnika. Za bivše ovisnike o heroinu, plaćeno zaposlenje je terapijska prekretnica na putu rehabilitacije i uzajamno je povezano s uspješnim tretmanom.

Međutim, sam život ovisnika ne vodi do razvoja socijalnih vještina i stvaranje mreža za stjecanje zaposlenja.

Stručnjaci, koji se bave osobama s problemom ovisnosti i njihovim zaposlenjem kao pokazateljem uspješne resocijalizacije, navode kako je vjerojatnije da će zaposleni ovisnici biti uspješniji od nezaposlenih u održavanju apstinencije te kako je zapošljavanje povezano s apstinencijom ne samo opijata, već i neopijatskih sredstava ovisnosti.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine u Izvješću o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj analizira podatke o osobama liječenim u zdravstvenom sustavu (izvanbolnički i bolnički liječeni). U Izvješću za 2017. godinu stoji da je na liječenju bilo 7.157 osoba (5.773, odnosno 80,7% uzimalo opijate). U skupini opijatski i neopijatskih ovisnika u zdravstvenom sustavu, većina ih je završila srednju školu. U cjelokupnom procesu liječenja i tretmana osoba s problemima vezanim uz zlouporabu sredstava ovisnosti, vrlo bitan element je resocijalizacija, odnosno uključivanje tih osoba u društvo kao aktivnih članova. U sklopu toga, jedan od najvažnijih elemenata jest zaposlenje. S obzirom na to da veliki broj nikada nije radio u struci ili ima vrlo malo radnog iskustva uopće, važno im je omogućiti stjecanje znanja, vještina i kompetencija kako bi mogli konkurirati na tržištu rada te shodno tome, kako bi se lakše zaposlili i zadržali zaposlenje. Osim mogućnost doškolovanja, prekvalifikacija ili stjecanja posebnih vještina, a koje su omogućene u sklopu Projekta resocijalizacije (2007), te djelomično kroz projekt „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“ (kodni broj: UP.02.1.1.06.0005), za korisnike su organizirane radionice kojima je cilj bio povećati razinu znanja, vještina i kompetencija nezaposlenim liječenim ovisnicima, a kako bi im se olakšao pristup radu, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost. Tako su održane radionice: izrade životopisa i molbi za posao; o poduzetništvu i mogućnostima samozapošljavanja; jačanja komunikacijskih i prezentacijskih vještina te jačanja samopouzdanja i povećanja motiviranosti. Uz to, oformljeni su Radni centar Zagreb i Split u kojima se provodi procjena zapošljivosti nezaposlenih ovisnika te ih se dodatno priprema za tržište rada.

Prema statističkim podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2017. godini bilo je nezaposleno 2.521 osoba liječenih zbog zlouporabe droga, što predstavlja visokih 43,7% u populaciji liječenih ovisnika dok se na školovanju nalazilo svega 27 ovisnika o opijatima (0,5%).

Ulazak na tržište rada, s obzirom na stigmu koju nose, ovoj grupi nezaposlenih osoba izuzetno je otežan. Ove osobe su vrlo često socijalno isključene, prepuštene brizi obitelji, često u deprivirajućim, nepoticajnim sredinama u kojima se njihova prethodno stečena znanja, vještine i navike u funkciji vremena gase. S vremenom ove osobe ulaze u začarani krug socijalne izoliranosti iz kojega je bez dodatnih, strukturiranih poticaja sa strane, često teško izaći.

U Radnom centru Zagreb od početka projekta (1.9.2018.) do danas upisano je devet korisnika – osam muškaraca i jedna žena. Jedan korisnik, s obzirom na to da je imao završenu gimnaziju, upućen je na prekvalifikaciju te je stekao zvanje u kojem se kasnije i zaposlio. Uz njega, još se pet korisnika zaposlilo te je to ukupno 67% korisnika koji su zaposleni kroz trajanje projekta u Zagrebu.

Osobama koje imaju problem sa zlouporabom psihoaktivnih sredstava, potrebno je pružati sustavnu pomoć i podršku te ih poticati na rad i zaposlenje kako bi održali apstinenciju, ali si i osigurali potrebna materijalna sredstva za život na legalan, društveno prihvatljiv način.

Izvori:

  • Martinelli Hall, S., Loeb, P, Coyne, K., Cooper, J. (1981): Increasing Employment in Ex-Heroin Addicts I:Criminal Justice Sample, Behavior Therapy,12,443-452.
  • Platt, J.J, Metzger, D. (1985): The Role Of Employment In The Rehabilitation Of Heroin Addicts. U Ashery, R.S. (ur.): NIDA Research Monograph: Progress in the Development of Cost-Effective Treatment for Drug Abusers (str.111-123). Maryland: National Institute on Drug Abuse.
  • Katalinić, D., Huskić, A. (2018): Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2017. godini. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 21 Studeni 2019 12:26
(0 glasova)

Lenta2

Ovaj je projekt odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u okviru poziva Podrška socijalno uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. i financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.499.276,68 kuna, a koji traje od 01.09.2018. do 01.09.2020. Cilj projekta „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“ je povećati razinu znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika o drogama kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost, te ojačati kapacitete 20 stručnjaka za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima o drogama prilikom uključivanja na tržište rada. Tijekom projekta Zajednica će redovito obavještavati o provedbi projektnih aktivnosti putem društvenih mreža i službene stranice www.zajednica-susret.hr.

 

Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.