Savjetovalište Zagreb

SAVJETOVALIŠTE ZAGREB

II. Cvjetno naselje 17a

Tel: +3851 6040 198

Radno vrijeme sa strankama:

radnim danima 8,30-15,30h

osim srijedom 14,00-19,00 h