Savjetovalište Đakovo

SAVJETOVALIŠTE ĐAKOVO

Petra Preradovića 2 - u domu zdravlja

Tel: +385 31 815 103

Radno vrijeme sa strankama:

Savjetovalište u Đakovu privremeno je zatvoreno