Aktivnosti

Redovne aktivnosti Zajednice Susret uglavnom se odnose na savjetodavni rad s korisnicima projekata, pripremu korisnika za provođenje prihvata u terapijski centar, predresocijalizaciju za osobe koje završavaju program i idu u fazu resocijalizacije a u suradnij sa projektnim parterom te resocijalizaciju.

Redovne aktivnosti besplatne su za korisnike projekata dok se aktivnosti  coachinga ili savjetovanja naplaćuju.